Nachruf

Pożegnanie Profesora Włodzimierza Borodzieja

Dziś odbędzie się w Warszawie pogrzeb zmarłego 12 lipca br. polskiego historyka i germanisty Włodzimierza Borodzieja.

Profesor Borodziej urodził się w Warszawie w 1956 roku i wychowywał się w środowisku dwujęzycznym (polsko-niemieckim). Całe swoje naukowe i zawodowe życie związał z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie w roku 1984 na podstawie pracy nt. polityki okupacyjnej Niemiec podczas II wojny światowej uzyskał tytuł doktora. W roku 1991 napisał habilitację o stosunkach międzynarodowych w Polsce w latach 1945-47 a w latach 1999-2002 pełnił funkcję prorektora UW.


Jego działalność naukowa wykraczała daleko poza granice Polski. Był m.in. członkiem Austriackiej Akademii Nauk oraz Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk, wykładał gościnnie na uniwersytetach w Jenie i Marburgu, w 2017 roku otrzymał tytuł doctor honoris causa Uniwersytetu w Jenie. Przez wiele lat prof. Borodziej piastował stanowisko Przewodniczącego Rady Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Odegrał on niezwykle istotna role dla nauki polsko-niemieckiej i przyczynił się do „rzeczowego, konstruktywnego i zrozumiałego przepracowania trudnych doświadczeń w historii polsko-niemieckiej” (Hans van Ess).


Profesor Borodziej zmarł w wieku 64 lat po długiej chorobie. Straciliśmy wielokrotnie wyróżnianego i nagradzanego wieloma nagrodami historyka a także oddanego Europejczyka. Jako Fundacja Konrada Adenauera pragniemy wyrazić głębokie wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i bliskich Profesora Borodzieja, a także naszą wdzięczność za jego zasługi.


Dla uczczenia pamięci o prof. Włodzimierzu Borodzieju chcemy zwrócić uwagę na jego ostatni wywiad, który przeprowadziła z nim Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Fundacją Ars Republika w czerwcu br.

podziel się