Pressemitteilungen

"Ważne jest nie tylko to, co się stało - ale także to, jak do tego doszło"

Hans-Gert Pöttering spotkał się z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Marianem Turskim.

Były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera Hans-Gert Pöttering spotkał się 17 sierpnia 2021 r. w Warszawie z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Marianem Turskim.

W rozmowie obaj podkreślali, że dyskusja o Holokauście i Shoa musi wykraczać daleko poza samo przypominanie o tych straszliwych zbrodniach. Najważniejszym pytaniem dzisiaj jest nie tylko to, co się wtedy stało, ale raczej, jak to się mogło stać. Dla Hansa-Gerta Pötteringa i Mariana Turskiego jasnym jest, że nie tylko antysemityzm stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, ale także nienawiść, populizm i wykluczenie tych, którzy myślą inaczej. Właśnie czas poprzedzający okropności narodowosocjalistycznych rządów terroru w Niemczech i krajach okupowanych przez Niemców powinien być dzisiaj dla nas przestrogą. Szczególnie spojrzenie na okres międzywojenny powinno uświadomić jak wiele zagrożeń może wyniknąć także w naszych czasach dla nowoczesnego społeczeństwa.

Aby sprostać tym wyzwaniom oraz utrzymać i pogłębić dotychczasowe osiągnięcia, konieczne jest pokonywanie problemów wspólnie i w ramach dialogu obejmującego całe społeczeństwo. Demokraci muszą się zjednoczyć i zdecydowanie przeciwstawić się zagrożeniom związanym z nienawiścią. Ważne jest jednak również, aby to zrozumienie i wolę obrony wartości demokratycznych przekazać jako spuściznę młodszemu pokoleniu. Dzięki zrozumieniu przeszłości mamy możliwość przygotowania tu i teraz także lepszej przyszłości.

Zarówno Hans-Gert Pöttering, jak i Marian Turski zgodzili się, że w tej kwestii dzisiejsze Niemcy mają do odegrania szczególną rolę w Europie i muszą być kotwicą stabilności dla kontynentu. Na Niemczech spoczywa szczególna odpowiedzialność i zadanie, zwłaszcza ze względu na ich przeszłość, aby być w czołówce przeciwstawiania się niebezpiecznym zjawiskom, które są skierowane przeciwko demokracji i wolności.

Jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, należy pogłębić współpracę. Warszawa i Berlin powinny stać obok siebie w Europie. Pöttering i Turski podkreślają jednak, że i Niemcy i UE muszą równie mocno bronić demokracji, praworządności i godności ludzkiej.

Nie było to pierwsze spotkanie Hansa-Gerta Pötteringa i Mariana Turskiego, którzy w przeszłości spotykali się już w Brukseli, Berlinie i Auschwitz.  Spotkaniu towarzyszyło Biuro Zagraniczne Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie pod kierownictwem Davida Gregosza.

podziel się

o tej serii

Informieren Sie sich über die aktuellen Pressemeldungen der Konrad-Adenauer-Stiftung.