Forum Dialog+

Unia energetyczna – solidarna i niezależna Europa

Materiał informacyjny po debacie 17.05.2019

UE definiuje cele unii energetycznej jako „zapewnienie konsumentom bezpiecznej, przyjazną dla klimatu, konkurencyjnej i przystępnej cenowo energii”. W Polsce zwraca się w tym kontekście przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dostaw i uniezależnienie się od jednego dostawcy. Dla innych krajów priorytetem jest czysta energia i zwiększenia produkcji ze źródeł odnawialnych. Do 2030 r. OZE mają stanowić 32 proc. miksu energetycznego UE. Te rozbieżności widać szczególnie w podejściu władz Polski i Niemiec do polityki energetycznej, czego wyrazem jest m.in. stosunek do projektu Nord Stream 2, energetyki atomowej czy OZE. • Na ile dotychczasowa realizacja celów unii energetycznej rzeczywiście służy powstaniu Europy solidarnej i niezależnej pod względem energetycznym? Jakie korekty są w tym względy konieczne i jakie działania powinna podjąć Polska? • Jaki jest wpływ Niemiec na strategię energetyczną UE? • W jakim zakresie można pogodzić w dużej części rozbieżne polskie i niemieckie interesy w polityce energetycznej? W jakim stopniu mogą temu służyć instytucje UE? • Na ile możliwe jest w Polsce wypracowanie ponadpartyjnego konsensusu, podobnego do dyfersyfikacji dostaw gazu, także w sferze innych polityk energetycznych, w tym programu atomowego? • UE traktuje nie tylko politykę Rosji, ale również działania Chin jako dominującego producenta baterii elektrycznych jako wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego. Jaka powinna być odpowiedź Unii na ekspansję mocarstw w tej dziedzinie? • Jakie znaczenie dla Europy może mieć sojusz energetyczny ze Stanami Zjednoczonymi?

Współpraca obronna - silniejsza i bezpieczna Europa

Materiał informacyjny po debacie z dn. 15.04.2019

Państwa członkowskie Unii Europejskiej wydają na obronę łącznie ponad 200 mld euro. Jest to około trzykrotne mniej w przypadku Stanów Zjednoczonych, ale porównywalne z wydatkami obronnymi Chin i parokrotnie więcej niż nakłady Rosji a ten cel. W sumie potencjał wojskowy państw UE to ponad półtora miliona żołnierzy, powyżej 7500 czołgów oraz blisko 2500 samolotów i helikopterów. Mimo to Europa wciąż nie jest w stanie samodzielnie zagwarantować swojego ezpieczeństwa. • Jakie są dotychczasowe doświadczenia z rozwijaniem europejskiej współpracy obronnej? Na ile możliwe jest godzenie nieraz rozbieżnych interesów państw UE? • Na ile deklaracje przywódców Francji i Niemiec są wiarygodne i mogą przybliżyć powołanie Europejskiej Unii Obronnej (EUO), która miałaby powstać do 2025 r.? • Jakie działania mogą i powinny podjąć państwa UE, by realnie zwiększyć swoje bezpieczeństwo? • W jaki sposób pogodzić tworzenie europejskiej współpracy obronnej z dobrymi relacjami z USA i utrzymaniem spójności NATO? Dwadzieścia pięć państw UE to również członkowie NATO.

Europa i Ameryka - strategiczny sojusz w czasie próby

Materiał informacyjny po debacie dn. 22.02.2019

W tym roku NATO obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Ten jubileusz nie jest jednak okazją do świętowania,lecz raczej skłania do troski o przyszłość sojuszu euroatlantyckiego. W relacjach między USA a Europą pojawiasię coraz więcej napięć. Dotyczą one nie tylko kwestii nakładów na wspólne bezpieczeństwo, ale m.in. równieżpolityki handlowej i stosunków z innymi państwami. • Co należy zrobić by ten kluczowy dla przyszłości świata zachodniego sojusz został utrzymany i wzmocniony? • Jakie wartości i interesy mogą temu służyć? • Kto powinien podjąć inicjatywy w tej dziedzinie? • Co jeszcze łączy Europejczyków i Amerykanów? • Jaka może być rola Polski?

Bezpieczne sąsiedztwo czyli Europa wobec Rosji i Ukrainy

Materiał informacyjny po debacie w dn. 21.01.2019

Pięć lat po aneksji Krymu w wielu państwach europejskich widoczne jest dążenie do zniesienia sankcji wobec Rosji i pragnienie możliwie szybkiej normalizacji wzajemnych stosunków. Dzieje się tak mimo różnego rodzaju nieprzyjaznych działań Moskwy wobec krajów Unii Europejskiej oraz trwającej wojny we wschodniej Ukrainie. Najbliższe miesiące będą miały kluczowe znaczenie dla sytuacji w Europie Wschodniej oraz relacji Rosji z UE i Ukrainą. Co można i należy zrobić, by wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność w regionie? W dyskusji wzięli udział: Andrij DESZCZYCIA, ambasador Ukrainy w Polsce Paweł KOWAL, Instytut Studiów Politycznych PAN, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-14 Cornelius OCHMANN, dyrektor Zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Maria PRZEŁOMIEC, autorka „Studio Wschód” w TVP INFO, członkini Polsko-Ukraińskiego Forum

Odnowiona Europa - polskie i niemieckie perspektywy

Materiał informacyjny po debacie z dn. 15.03.2019

Zaproszeni do debaty eksperci próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania o model przyszłej UE i wyzwań, związanych z przemianami dla współpracy polsko-niemieckiej. Postawionymi pytaniami były: • W jaki sposób UE 27 krajów może poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami? • Czy i w jakim zakresie obecny model integracji europejskiej powinien zostać skorygowany? • Jakie zmiany leżą w interesie Polski, a jakich oczekują Niemcy? • Jakie są priorytety rządów obydwu krajów? • Na ile możliwe jest współdziałanie Warszawy i Berlina w tej dziedzinie i szerzej w polityce europejskiej?W swoim artykule Andrzej Godlewski podsumowuje debatę i cytuje najciekawsze wypowiedzi.

o tej serii

Bezpieczne sąsiedztwo, czyli Europa wobec Rosji i Ukrainy