Informacje z kraju

Politische Kurzberichte der KAS-Auslandsbüros

2008

Reakcje w Polsce na Referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego w Irlandii

z Stephan Georg Raabe, Anna Katharina Bölling

Premier opowiada się za traktatem, prezydent uważa go za bezprzedmiotowy
Analiza polityczna nt reakcji politycznych i prasowych po irlandzkim NIE dla Traktatu Reformującego UE

2008

Potencjalna stabilizacja

z Stephan Georg Raabe

Polska po IV Republice
Po latach burzliwych zarówno w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej, Polskę czeka stabilizacją. Wydaje się, że najbardziej konieczne jest uporządkowanie działań zapewniających spokój i dobrobyt dla społeczeństwa. Analiza ta dotyczy wydarzeń od roku 2005. Opisuje najważniejsze problemy związane z polityką wewnętrzną, zadania dla polityki europejskiej i polityki wobec Niemiec, jak i zmiany w systemie partyjnym, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie Kościoła i mediów. Jest to skrócona wersja artykułu, który ukazał się w periodyku "KAS-Auslandsinformationen".

2008

Zur Lage der Bürgerplattform (PO) in Polen

z Stephan Georg Raabe

Regierungspartei mit Perspektive
Die PO ist aus den vorgezogenen Neuwahlen in Polen am 21. Oktober 2007 als weitaus stärkste Partei hervorgegangen. Seit 19. November bildet sie gemeinsam mit der ländlich ausgerichtetenPolnischen Volkspartei PSL eine stabile Regierungskoalition.

2008

Apel przeciwko likwidacji Instytutu Polskiego w Lipsku

Jak ogłoszono w prasie Polski Instytut oraz Konsulat Generalny w Polsce maja zostać zamknięte.

2008

Überwindung der Eiszeit

z Stephan Georg Raabe, Anna Katharina Bölling, Patrycja Medowska

Polens Premier Tusk in Moskau
Seit sechs Jahren ist erstmals wieder ein polnischer Regierungschef nach Moskau gereist. Ziel der Reise war die Überwindung der politischen Eiszeit zwischen Russland und Polen. Auf die Ergebnisse und Resonanz des Staatsbesuches geht der kurze Bericht der KAS-Polen ein.

2008

Polen nicht für und nicht gegen das "Sichtbare Zeichen gegen Vertreibungen"

z Stephan Georg Raabe

Reaktionen in Polen auf den Besuch der deutschen Regierungsdelegation
Am 5. Februar hielt sich eine Delegation der Bundesregierung unter Führung von Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) zu Gesprächen mit dem polnischen Deutschlandbeauftragten in der Kanzlei des Premiers, Staatssekretär, Prof. Władysław Bartoszewski, in Warschau auf. Neben der Vorstellung des Konzeptes für das in Berlin geplante „Sichtbare Zeichen gegen Flucht und Vertreibung“ ging es generell um die Zusammenarbeit bei Projekten der geschichtlichen Aufarbeitung. Die ambivalente Resonanz in den Medien auf die Gespräche beschreibt der Bericht.

2008

Polen: Politische Chronik 2007

Das Jahr 2007 war nicht nur wegen der vorgezogenen Neuwahlen und dem Wechsel der Regierung in Polen sehr bewegt. Die beiliegende "Politische Chronik 2007" der Vorgänge in Polen rekapituliert die Veränderung der Rahmenbedingungen im Nachbarland.

2008

Politische Stiftungen als Teil der Außenpolitik

z Stephan Georg Raabe

Das Beispiel der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen
Nach einigen grundsätzlichen Bemerkungen zum Spezifikum der Politischen Stiftungen in Deutschland und zum komparativen Vorteil, den Deutschland in der Außen- und Entwicklungspolitik durch die Arbeit der politischen Stiftungen hat, wird am Beispiel des Länderprogramms Polen der Konrad-Adenauer-Stiftung beschrieben, wie sich die Arbeit konkret gestaltet und welchen Nutzen sie erbringen kann.

o tej serii

Fundacja Konrada Adenauera posiada własne biura w 70 krajach na pięciu kontynentach. Pracownicy zagraniczni udzielą na miejscu z informacji z pierwszej ręki o aktualnych wydarzeniach i planach na przyszłość w Państwa kraju. W „Sprawozdaniach krajowych” udostępniają użytkownikom strony internetowej Fundacji Konrada Adenauera analizy, informacje dodatkowe oraz oceny.

informacje na temat zamawiania

wydawca

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.