Publikacje

Zjednoczenie Niemiec – 30 lat później

Dodatek historyczny do Tygodnika Powszechnego

30 lat po zjednoczeniu Niemiec autorzy dodatku analizują ówczesne wydarzenia w kontekście sytuacji wewnętrznej i klimatu międzynarodowego. Autorzy niemieccy dzielą się refleksją o zderzeniu nadziei z rzeczywistością trudnych przemian oraz potrzebie upamiętniania poprzez pomniki ważnych dla narodów zdarzeń dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Poniżej przytaczamy teksty artykułów niemieckich autorów: Erkharda Neuberta i Floriana Mausbacha

Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu

REDAKCJA NAUKOWA: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Nowa publikacja, powstała w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Lockdown demokracji w czasach pandemii COVID-19

Zapraszamy do lektury raportu o wyzwaniach przed którymi stanęły systemy demokratyczne w czasach pandemii. Pandemia koronawirusa wywarła głęboki wpływ na rządzenie państwem. Współczesne demokracje musiały dostosować się do działania pod ekstremalną presją czasu, ważąc zachowanie demokratycznych pryncypiów z koniecznością ochrony życia i zdrowia obywateli.

Post-COVID multilateralism. How to save humanity from hell?

„Kryzys multilateralizmu pojawił się na długo przed objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa i ma on głębokie korzenie strukturalne. Pokrywa się on również ze zmieniającym się podziałem władzy i wpływów na świecie” – pisze dr Bartłomiej E. Nowak, prezes Grupy Uczelni Vistula, ekspert CSM, w analizie poświęconej przyszłości współpracy wielostronnej i globalizacji. Analiza powstała we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Tekst dostępny jest tylko w języku angielskim.

30 lat samorządu terytorialnego w Polsce.

Jubileuszowe wydanie "Gazety Sołeckiej"

Zapraszamy do lektury jubileuszowego wydania „Gazety Sołeckiej”, z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

Biskupi niemieccy podczas drugiej wojny światowej

Słowo biskupów niemieckich z okazji zakończenia drugiej wojny światowej przed 75 laty / wydane przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Niemiec.

Z okazji 75-lecia zakończenia II wojny światowej niemieccy biskupi wystosowali jednostronny list, będący odważnym wyznaniem win. W minionych latach tradycją stały się wspólne wystąpienia i modlitwy biskupów niemieckich i polskich z okazji kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej. Na tym tle „Słowo” biskupów niemieckich wydane z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej jest czymś nowym i wyjątkowym. Zajmuje się postawą biskupów niemieckich w okresie wojny i wobec narodowego socjalizmu. Autorzy stwierdzają wprost, że Kościół w Niemczech był w tamtym okresie częścią „wojennego społeczeństwa”.

Siła państw członkowskich Unii Europejskiej

Jaki wpływ na unijne decyzje ma Polska? Czy Unią rządzą Niemcy? Czy małe kraje są pomijane podczas podejmowania decyzji we Wspólnocie? Jakie są różnice w sile państw ‘starej’ i ‘nowej’ Unii? Policzyliśmy to i stworzyliśmy Ranking siły państw Unii Europejskiej. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana prezentują swój nowy raport: ‘Siła państw członkowskich Unii Europejskiej’.

Sąsiedztwo z historią w tle: spojrzenia przez granice

Barometr Polska-Niemcy 2020

Badania do tegorocznego 20. już Barometru zostały przeprowadzone w Polsce i w Niemczech na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, Deutsches Polen-Institut, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów – w Polsce na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych mieszkańców powyżej piętnastego roku życia przez KANTAR PUBLIC w dniach 21-26 lutego 2020 roku, w Niemczech na reprezentatywnej próbie tysiąca mieszkańców powyżej czternastego roku życia przez IPSOS w dniach 17/23 lutego 2020 roku.

Wojna i Pamięć

Dodatek historyczny do Tygodnika Powszechnego

75 rocznica zakończenia II wojny światowej stała się okazją do refleksji nad pamięcią o tym wydarzeniu w Polsce, Niemczech i Rosji. Temat ten podjął w swoim dodatku historycznym Tygodnik Powszechny, przy którym współpracowała Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. 75 rocznica zakończenia II wojny światowej stała się okazją do refleksji nad pamięcią o tym wydarzeniu w Polsce, Niemczech i Rosji. Temat ten podjął w swoim dodatku historycznym Tygodnik Powszechny, przy którym współpracowała Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Auschwitz: pytania o pamięć

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Dla uczczenia 75 rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Tygodnik Powszechny przygotował we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej dodatek specjalny, poświęcony pamięci o Auschwitz.