Publikacje

Inne publikacje

O odnowie Unii Europejskiej

z Ludger Kühnhardt

Kryzys ratyfikacji jako kryzys kierownictwa UE
Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 11, 2009.

Inne publikacje

Subsydiarna demokracja

z Robert Grzeszczak

Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony
Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 10, 2009.

Inne publikacje

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008

W grudniu 2008 ukazał się pod redakcją dr Tomasza Kalinowskiego kolejny raport dot. atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski.

Informacje z kraju

Swobodny przepływ pracowników: 2011 czy 2014?

z Stephan Georg Raabe

Argumenty za i przeciw oraz tło polityczne do przedłużenia rynku pracy dla osób z nowych krajów członkowskich UE do roku 2011, a wręcz do 2014.

Inne publikacje

Polacy i Niemcy o polityce zagranicznej UE

Wyniki badań ISP
W związku z się polsko-niemieckimi konsultacjami międzyrządowymi oraz szczytem Unii Europejskiej Instytut Spraw Publicznych opublikował komunikat z badań opinii Polaków i Niemców na temat polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Informacje z kraju

"Rewolucja październikowa" w Polsce

z Stephan Georg Raabe

Wichtige Gesetzesreformen scheitern am Veto des Präsidenten
Aktualny raport polityczny FKA w Polsce.

Inne publikacje

Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce

z Stephan Georg Raabe

Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego
Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 9, 2008.

Inne publikacje

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła
Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt siódmy: Ks. Remigiusz Sobański "O Karcie Praw Podstawowych UE".

Informacje z kraju

Roszczenia restytucyjne przeciwko Polsce oddalone

z Stephan Georg Raabe

Przyczyna i geneza konfliktu politycznego
Analiza

Inne publikacje

Gratulacje w Sejmie z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec

Oświadczenie Marka Krząkały w Sejmie
Oświadczenie posła PO Marka Krząkały w Sejmie w nocy z 2 na 3 października 2008 r.