Publikacje

O odnowie Unii Europejskiej

Kryzys ratyfikacji jako kryzys kierownictwa UE

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 11, 2009.

Subsydiarna demokracja

Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 10, 2009.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008

W grudniu 2008 ukazał się pod redakcją dr Tomasza Kalinowskiego kolejny raport dot. atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski.

Swobodny przepływ pracowników: 2011 czy 2014?

Argumenty za i przeciw oraz tło polityczne do przedłużenia rynku pracy dla osób z nowych krajów członkowskich UE do roku 2011, a wręcz do 2014.

Polacy i Niemcy o polityce zagranicznej UE

Wyniki badań ISP

W związku z się polsko-niemieckimi konsultacjami międzyrządowymi oraz szczytem Unii Europejskiej Instytut Spraw Publicznych opublikował komunikat z badań opinii Polaków i Niemców na temat polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

"Rewolucja październikowa" w Polsce

Wichtige Gesetzesreformen scheitern am Veto des Präsidenten

Aktualny raport polityczny FKA w Polsce.

Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce

Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 9, 2008.

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła

Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt siódmy: Ks. Remigiusz Sobański "O Karcie Praw Podstawowych UE".

Roszczenia restytucyjne przeciwko Polsce oddalone

Przyczyna i geneza konfliktu politycznego

Analiza

Gratulacje w Sejmie z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec

Oświadczenie Marka Krząkały w Sejmie

Oświadczenie posła PO Marka Krząkały w Sejmie w nocy z 2 na 3 października 2008 r.