Publikacje

Inne publikacje

Listy gratulacyjne z okazji 75. urodzin prof. Bernharda Vogla

listy m.in. od kanclerz Angeli Merkel i prof. Władysława Bartoszewskiego
Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, były premier prof. Bernhard Vogel obchodzi 19 grudnia 2007 roku 75. urodziny. Poniżej zamieszczamy listy gratulacyjne m.in. od prof. Władysława Bartoszewskiego i kanclerz Angeli Merkel oraz życiorys Jubilata.

Inne publikacje

Polacy i Niemcy - sąsiedzi, partnerzy, przyjaciele

z Bernhard Vogel

Wspólne wartości podstawą partnerstwa
Zbiór wystąpień byłego premiera prof. Bernharda Vogla wygłoszonych w ciągu ostatnich dwóch lat w Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Opolu, Wrocławiu, Niepokalanowie, Rzymie i Hanowerze

Inne publikacje

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła
Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt czwarty: prof. Aniela Dylus „Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania”

Inne publikacje

Temat sporny - wypędzenia

Przeciwstawne dyskursy historyczne, nieporozumienia i brakujące informacje
Thomas Urban: Wykład na XVIII Polsko-Niemieckim Sympozjum Psychiatrycznym. Opole, 27-30 września 2007 r.

Inne publikacje

Nowy porządek wolności

Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy
Praca zbiorowa pod redakcją dr. Christopha Böhra oraz Stephana Raabe na temat wyzwań wynikających z nauczania społecznego Jana Pawła II dla chrześcijańskiej etyki społecznej

Inne publikacje

Tygodnik Powszechny na Zachodzie 2007

Odcinek III
cykl reportaży „Tygodnika Powszechnego” o przemianach społecznych, kulturalnych i gospodarczych na zachodnich obrzeżach Polski, projekt wpierany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Inne publikacje

Tygodnik Powszechny na Zachodzie 2007

Odcinek I i II
cykl reportaży „Tygodnika Powszechnego” o przemianach społecznych, kulturalnych i gospodarczych na zachodnich obrzeżach Polski, projekt wpierany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Inne publikacje

Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej

publikacja dr. hab. Jerzego Kranza o aktualnym stanie prac nad ustrojem Unii Europejskiej i kluczowych zagadnieniach integracji europejskiej

Inne publikacje

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła
Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt trzeci „Żydowski wymiar chrześcijaństwa”

Inne publikacje

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965. Genese ▪ Kontext ▪ Wirkung
Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza ▪ Kontekst ▪ Spuścizna