Publikacje

Polacy i Niemcy - sąsiedzi, partnerzy, przyjaciele

Wspólne wartości podstawą partnerstwa

Zbiór wystąpień byłego premiera prof. Bernharda Vogla wygłoszonych w ciągu ostatnich dwóch lat w Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Opolu, Wrocławiu, Niepokalanowie, Rzymie i Hanowerze

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła

Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt czwarty: prof. Aniela Dylus „Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania”

Temat sporny - wypędzenia

Przeciwstawne dyskursy historyczne, nieporozumienia i brakujące informacje

Thomas Urban: Wykład na XVIII Polsko-Niemieckim Sympozjum Psychiatrycznym. Opole, 27-30 września 2007 r.

Nowy porządek wolności

Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy

Praca zbiorowa pod redakcją dr. Christopha Böhra oraz Stephana Raabe na temat wyzwań wynikających z nauczania społecznego Jana Pawła II dla chrześcijańskiej etyki społecznej

Tygodnik Powszechny na Zachodzie 2007

Odcinek III

cykl reportaży „Tygodnika Powszechnego” o przemianach społecznych, kulturalnych i gospodarczych na zachodnich obrzeżach Polski, projekt wpierany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Tygodnik Powszechny na Zachodzie 2007

Odcinek I i II

cykl reportaży „Tygodnika Powszechnego” o przemianach społecznych, kulturalnych i gospodarczych na zachodnich obrzeżach Polski, projekt wpierany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej

publikacja dr. hab. Jerzego Kranza o aktualnym stanie prac nad ustrojem Unii Europejskiej i kluczowych zagadnieniach integracji europejskiej

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła

Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt trzeci „Żydowski wymiar chrześcijaństwa”

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965. Genese ▪ Kontext ▪ Wirkung

Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza ▪ Kontekst ▪ Spuścizna

Europa uda się wspólnie?

Polska polityka europejska w okresie przewodnictwa Niemiec w UE