Publikacje

15 lat wspólnie w Unii Europejskiej

Analiza ta została wydana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Katedrę Gospodarki Niemieckiej w Instytucie Gospodarki Światowej, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie i Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH w Warszawie. Została ona napisana przez prof. dr Andreasa Bieliga i opublikowana z okazji polsko-niemieckiej konferencji naukowej na SGH w dniu 17 października 2019 r. pt: "15 lat razem w Unii Europejskiej. Osiągnięcia i aktualne wyzwania dla polskiej i niemieckiej polityki gospodarczej”. Serdecznie zapraszam do lektury.

Polityczny portret młodych Polaków

Raport z badania

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami najnowszego, pogłębionego badania nt. postaw i zachowań politycznych młodych Polaków.

Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie

Publikacja pod redakcją prof. E. Mączyńskiej i prof. P. Pysza

Książka ta wydana została przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i jest owocem współpracy polskich i niemieckich ekspertów z dziedziny ekonomii, którzy w dn. 23-29 lipca 2018 r. wzięli w Ełku udział w seminarium na temat Społecznej Gospodarki Rynkowej oraz integracji europejskiej. W publikacji podjęta została analiza różnych aspektów koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej, jej użyteczności w praktyce oraz analiza koncepcji SGR pod kątem jej użyteczności w warunkach nowej, cyfrowej gospodarki i trendów w rozwoju społeczno‑gospodarczym. Zachęcamy do lektury.

Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”

Deutsch-Polnisches Barometer 2019

Gemeinsame Richtung, verschiedene Perspektiven: Deutsche und polnische Ansichten zu den gegenseitigen Beziehungen, Europa und der Weltordnung

Seit fast zwei Jahrzehnten wird im Rahmen des Deutsch-Polnischen Barometers untersucht, wie es um die Atmosphäre in den gegenseitigen Beziehungen bestellt ist und welche Auswirkungen konkrete Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf die wechselseitige Wahrnehmung von Deutschen und Polen haben.

Wspólny kierunek, różne perspektywy

Polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje oraz porządek światowy Barometr Polska-Niemcy 2019

Barometr Polska-Niemcy cyklicznie gromadzi i publikuje opnie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich. Fundacja Konrada Adenauera wspiera ten projekt Instytutu Spraw Publicznych od roku 2000. W roku 2013 i 2016 badanie przeprowadzone także we współpracy z Fundacją Bertelsmann. W 2018 roku partnerem była Fundacja Körbera. Tegoroczne badanie przeprowadzono z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która była partnerem wydania Barometru w latach 2006, 2008 i 20018.

Barometr Polityczny

Szenariusze po wyborach do Parlamentu Europejskiego

Analiza dr. Olafa Wientzka, eksperta Fundacji Konrada Adenauera przedstawia potencjalne koalicje w PE po wyborach 26.05.2019 r.

Pokolenie A

Dodatek specjalny do Tygodnika Powszechnego

Fundacja Konrada Adenauera wsparła wydanie dodatku specjalnego w mojowym numerze Tygodnika Powszechnego, poświęconego kondycji młodego pokolenia w Polsce.

European Parliamentary #Futures

Scenariusze dla Europy po wyborach do PE

Wydanie specjalne Vysegrad/Insight

15 lat Polski w Unii Europejskiej

Raport

15 kwietnia 2019 r. został zaprezentowany na Uniwersytecie Warszawskim raport na temat 15letiego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wysiedlenia i wypędzenia

Jakiego pomnika nazistowskich deportacji nam potrzeba?

Publikacja jest zbiorem prac powstałych po sympozjum, które odbyło się w grudniu 2017 roku i którego celem było wypracowanie sposobu upamiętniania wysiedleń i wypędzeń czasów II wojny światowej, przekazywania wiedzy o tych wydarzeniach młodemu pokoleniu, oraz włączenia tego tematu na stałe do programów nauczania.