Publikacje

Inne publikacje

XVI Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Dodatek Tygodnika Powszechnego
Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym Tygodnika Powszechnego, wydanym we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, w którym między innymi opisana została XVI Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Inne publikacje

Atrakcyjność inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2016

Raport z dwunastego badania Atrakcyjności inwestycyjnej Województw i Podregionów Polski przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Inne publikacje

Bilans 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

BIULETYN INSTYTUTU ZACHODNIEGO
Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym Biuletynu Instytutu Zachodniego, który ukazał się przy okazji konferencji podsumowującej 25-lecie Traktatu polsko-niemieckiego.

Inne publikacje

„Smart governance” w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit?

Raport podsumowujący
Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym seminarium organizowane przez Polish Governance Institute i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Inne publikacje

Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Zapraszamy do zapoznania się z 5. Zeszytem Rocznika, wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Tematami zeszytu 5 są: Transformacja i rozwój gospodarczy w państwachEuropy Środkowej i Wschodniej; Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej; Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej; NATO, ukraiński kryzys i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej

Inne publikacje

TRANSATLANTIC RELATIONS AFTER THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

ASSESSMENTS AND EXPECTATIONS OF THE EXPERT COMMUNITIES IN POLAND, GERMANY AND THE US
Serdecznie polecamy zapoznanie się z opracowaniem analitycznym nt. wpływu kryzysu ukraińskiego na relacje europejsko-amerykański i kwestię TTIP. Publikacja w języku angielskim.

Inne publikacje

Moja Polska – moi Polacy. Eksploracje i obserwacje

W dopiero co opublikowanej w języku polskim antologii 44 wybitne osobistości z Niemiec, m.in. Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego dr Hans-Gert Pöttering, opowiadają o swoich osobistych doświadczeniach z Polską i związkach z Polakami.

Inne publikacje

Jugend.Erinnerung – Youth.Memory 1945/2015

3 Länder, 3 Begegnungen, 18 Jugendliche
Przedstawiamy filmy podsumowujące projekt Jugend.Erinnerung – Youth.Memory 1945/2015, który wspierała m.in. Fundacja Konrada Adenauera.

Informacje z kraju

Wohin steuert Polen?

z Christian Schmitz

Die politische Lage zur Jahresmitte 2016
Insgesamt mehren sich vor der politischen Sommerpause 2016 in Polen die Anzeichen dafür, dass in der PiS die Zahl der außen- und innenpolitischen Realpolitiker wächst, die statt Konfrontation mehr Interessenausgleich suchen.

Inne publikacje

Stimmungsbarometer zu den Deutsch-Polnischen Beziehungen

z Gabriele Schöler

In den 25 Jahren seit Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages hat sich das Verhältnis beider Länder gut entwickelt. Doch es gibt Störfaktoren: In EU-Fragen sind sich Deutsche und Polen uneins, vor allem in Deutschland schwindet das Vertrauen in den Nachbarn. Dies ergibt unsere aktuelle Umfrage, die in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung und dem Warschauer Institut für Öffentliche Angelegenheiten entstanden ist.