Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Kondolencje przewodniczącego klubu parlamentarnego CDU/CSU Volkera Kaudera

dla przewodniczących klubów parlamentarnych

Po tym jak Volker Kauder wpisał się do księgi kondolencyjnej w polskiej ambasadzie, złożył osobiste kondolencje w imieniu wszystkich posłów niemieckiego Bundestagu w liście do przewodniczących klubów parlamentarnych Sejmu RP.

Przemówienie Prezydenta Niemiec Horsta Köhlera wygłoszonego podczas odznaczenia Hansa-Gerta Pötteringa

Udostępniamy państwu biuletyn rządu z 12 kwietnia 2010, zawierający przemówienie Prezydenta Niemiec Horsta Köhlera, które wygłosił z okazji odznaczenia Hansa-Gerta Pötteringa Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Tekst przemówienia dostępny jest w wersji niemieckiej.

Hans-Gert Pöttering składa kondolencje narodowi polskiemu

Śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W związku ze śmiercią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i towarzyszącychmu osobistości Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera (KAS), byłyPrzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Pöttering, złożył kondolencje:

Kondolencje od Posła do PE Elmara Broka

Śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W związku ze śmiercią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i towarzyszącychmu osobistości z Polski Elmar Brok, rzecznik ds. polityki zagranicznej Frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i Poseł do Bundestagu oraz członek zarządu CDU przekazał słowa kondolencji:

Prezydent Lech Kaczyński i dziesiątki najważniejszych osób w państwie nie żyją

Okoliczności wypadku, lista ofiar, stanowiska

Aktualne sprawozdanie dotyczące katastrofy samolotu i śmierci Prezydenta Kaczyńskiego.

Komorowski czy Sikorski ?

Am 27. März entscheidet sich, wer für die Regierungspartei PO antritt

27 marca dowiemy się kto będzie kandydatem PO na prezydenta

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009

Piąty z rzędu raport gdańskiego Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową wydany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce o atrakcyjności inwestycyjnej województw i subregionów Polski.

Pytania o Europę

Opinie eksperetów

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Fundacją Adenauera wydało właśnie zbiór artykułów ekspertów od zagadnień europejskich na tematkondycji Unii Europejskiej oraz przełomowych wydarzeń na arenie wspólnotowej w ostatnich kilkunastu miesiącach. Publikacja jest dostępna dla państwa w wersji PDF.

Albo Łukaszenka ustąpi, albo będą sankcje"

Hans-Gert Pöttering

Wywiad przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera Prof. Hansa Gerta Pötteringa dla gazety "Polska. The Times" z dn. 19 lutego 2010, w którym odnosi się do sytuacji na Białorusi.

Donald Tusk nie będzie kandydował na prezydenta

Aktualne sprawozdanie