Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Wolna Polska, zjednoczone Niemcy, jednolita Europa

Prof. Władysław Bartoszewski

Artykuł z okazji Dnia Jedności Niemiec napisany dla Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

W Centrum: Godność Człowieka

Działalność polityczna na gruncie odpowiedzialności chreścijańskiej. Etyka chrześcijańska jako drogowskaz

Bernhard Vogel (wyd.): „W Centrum: Godność Człowieka. Działalność polityczna na gruncie odpowiedzialności chrześcijańskiej. Etyka chrześcijańska jako drogowskaz, Kielce, Warszawa 2009, 38 stron.

Analiza wyborów do Bundestagu 2009 i ich rezonans w Polsce

Kontynuacja rządów Angeli Merkel przyjęta z zadowoleniem

To że w Niemczech rządy pod kierownictwem Angeli Merkel wywodzącej się z chrześcijańskiej demokracji będą kontynuowane, spotkało się w Polsce z zadowoleniem. Już po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów czołowi politycy Platformy Obywatelskiej i PSL gratulowali swoim partiom partnerskim CDU/CSU zwycięstwa. Przyjęty po zmianie władzy w Polsce kurs dobrej współpracy z rządem niemieckim będzie mógł być zatem nadal realizowany.

Deklaracja młodego pokolenia Polaków i Niemców.

Współpraca dla przyszłości i zachowanie pamięci.

Ponad 30 wybitnych przedstawicieli młodego pokolenia Polaków i Niemców zabrało głos w związku z 70 rocznicą wybuch II wojny światowej. We wspólnej deklaracji odnieśli się do trudnej przeszłości obydwu narodów, do okresu wojny oraz antagonizmów, a także procesu pojednania i współdziałania w Europie. Wśród sygnatariusz znaleźli się przedstawiciele środowisk chrześcijańsko-demokratycznych, młodzieżówek politycznych, organizacji pozarządowych, Kościoła oraz naukowcy i dziennikarze z Polski i Niemiec.

Pakt Hitler-Stalin i wybuch II Wojny Światowej

wspólna pamięć podstawą partnerstwa

Publikatcja Fundacji Konrada Adenauera w Polsce z tekstami Jana Rydla, Richarda von Weizäckera, Horst Moellera, Stefana Troebsta i Stephana Raabe.

Jaka Europa dla chrześcijaństwa? Jakie chrześcijaństwo dla Europy?

Rola kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Publikacja Fundacji Konrada Adenauera w Polsce zawierająca artykuła m.in. ; Władysława Bartoszewskiego, Elmara Broka posła do Parlamentu Europejskiego, Rocco Buttinglione włoskiego ministra ds. europejskich, Stephana Eisela posła Bundestagu, Kardynała Petera Erdö, Othmara Karasa posła do Parlamentu Europejskeigo, Bronisława Komorowskiego marszałka Sejmu, Arcybiskupa Reinharda Marxa, Waldemara Pawlaka wicepremiera RP, Hansa-Gerta Pötteringa byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Kardynała Angelo Sodano.

Walka o pamięć

Aspekty obecnej dyskusji historycznej z Rosją i w Rosji

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed obchodami 70-tej roczniczy wybuchu II wojny światowej i podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow rozwinęła się ciekawa dyskusja historyczna z Rosją. Najnowszy raport "Walka o pamięć odnosi się do najważniejszych aspektów tej debaty z Rosją i w samej Rosji.

70 lat po II wojnie światowej. Jak Polacy oceniają stosunki polsko-niemieckie?

Komunikat z badań nt. dzisiejszych stosunków polsko-niemieckich

Podczas prezentacji wyników badań przygotowanych i opracowanych przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie FKA dyrektor Fundacji Stephan Raabe uznał, że są one

Wolnym dla Przyszłości.

Komentarz

Oświadczenie katolickich biskupów z Niemiec i Polski w 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nie odnosi się tylko do bolesnych doświadczeń przeszłości lecz także do „fundamentalnego postępu historii, osiągniętego dzięki integracji europejskiej”. Tym samym zwraca się ku naszej wspólnej polsko-niemieckiej przyszłości.

Polskie odznaczenie państwowe dla przewodniczącego Fundacji Adenauera

Przewodniczący Fundacji Bernhard Vogel i Premier Saksonii zostali uhonorowani w Polsce

Dnia 9 lipca br. odbyła się w Krakowie w Teatrze im. J. Słowackiego uroczystość odznaczenia przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera prof. dr. Bernharda Voglal i premiera Turyngii Dietera Althausa Krzyżami Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej nadanymi przez Pre-zydenta RP Lecha Kaczyńskiego.