Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Niemieckie Zjednoczenie

Wykorzystane i zaprzepaszczone szanse w polityce zagranicznej

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 12, 2009.

O odnowie Unii Europejskiej

Kryzys ratyfikacji jako kryzys kierownictwa UE

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 11, 2009.

Subsydiarna demokracja

Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 10, 2009.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008

W grudniu 2008 ukazał się pod redakcją dr Tomasza Kalinowskiego kolejny raport dot. atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski.

„Europa geht auf den Osten zu“

Das Konzept der „östlichen Partnerschaft“ konkretisiert sich

Als „enormen Erfolg“ bezeichnete der polnische Außenminister Radek Sikorski, das am 3. Dezember 2008 von der Europäischen Kommission präsentierte Konzept der „östlichen Partnerschaft“ (Eastern Partnership), welches auf eine polnisch-schwedische Initiative vom Mai 2008 zurückgeht.

Swobodny przepływ pracowników: 2011 czy 2014?

Argumenty za i przeciw oraz tło polityczne do przedłużenia rynku pracy dla osób z nowych krajów członkowskich UE do roku 2011, a wręcz do 2014.

Polacy i Niemcy o polityce zagranicznej UE

Wyniki badań ISP

W związku z się polsko-niemieckimi konsultacjami międzyrządowymi oraz szczytem Unii Europejskiej Instytut Spraw Publicznych opublikował komunikat z badań opinii Polaków i Niemców na temat polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

"Rewolucja październikowa" w Polsce

Wichtige Gesetzesreformen scheitern am Veto des Präsidenten

Aktualny raport polityczny FKA w Polsce.

Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce

Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 9, 2008.

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła

Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt siódmy: Ks. Remigiusz Sobański "O Karcie Praw Podstawowych UE".