Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Polen vor den Europawahlen

Wahlkampf im Herzen Europas

Nach den Selbstverwaltungswahlen im Herbst 2018 und vor den Parlamentswahlen im Herbst 2019 hat der Wahlmarathon in Polen seine zweite Etappe erreicht: Am 26. Mai 2019 sind die polnischen Wähler - mit 400 Millionen weiteren Europäern - aufgerufen, über die Besetzung des neunten Europäischen Parlaments zu entscheiden. Die Europawahl wird von den Parteien in Polen als Generalprobe für die nationalen Wahlen gesehen, wobei der Sieger mit einem erheblichen Aufwind in den Wahlkampf in der zweiten Jahreshälfte gehen und aus einer gestärkten Position heraus starten könnte. Ein Motivationsschub, den die Opposition dringend benötigt, wenn sie der in Umfragen weiterhin dominierenden PiS im Herbst die Stirn bieten möchte.

Barometr Polityczny

Szenariusze po wyborach do Parlamentu Europejskiego

Analiza dr. Olafa Wientzka, eksperta Fundacji Konrada Adenauera przedstawia potencjalne koalicje w PE po wyborach 26.05.2019 r.

Pokolenie A

Dodatek specjalny do Tygodnika Powszechnego

Fundacja Konrada Adenauera wsparła wydanie dodatku specjalnego w mojowym numerze Tygodnika Powszechnego, poświęconego kondycji młodego pokolenia w Polsce.

European Parliamentary #Futures

Scenariusze dla Europy po wyborach do PE

Wydanie specjalne Vysegrad/Insight

15 lat Polski w Unii Europejskiej

Raport

15 kwietnia 2019 r. został zaprezentowany na Uniwersytecie Warszawskim raport na temat 15letiego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wysiedlenia i wypędzenia

Jakiego pomnika nazistowskich deportacji nam potrzeba?

Publikacja jest zbiorem prac powstałych po sympozjum, które odbyło się w grudniu 2017 roku i którego celem było wypracowanie sposobu upamiętniania wysiedleń i wypędzeń czasów II wojny światowej, przekazywania wiedzy o tych wydarzeniach młodemu pokoleniu, oraz włączenia tego tematu na stałe do programów nauczania.

Polska i niemiecka polityka europejska oraz gospodarcza

Analiza ta została wydana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Katedrę Gospodarki Niemieckiej w Instytucie Gospodarki Światowej, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie i Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH w Warszawie. Została ona napisana przez prof. dr Jürgena Wandla i opublikowana z okazji polsko-niemieckiej konferencji naukowej na SGH w dniu 11 października 2018 r. pt: "Polska i niemiecka polityka europejska oraz gospodarcza: aktualne trendy i ich wpływ na wzajemne stosunki gospodarcze”.

Zum Tod vom Bischof Prof. Dr. Tadeusz Pieronek

Am 27. Dezember ist Bischof Prof. Dr. Tadeusz Pieronek gestorben. Aus diesem Anlass hat Dr. Hans-Gert Pöttering, der Beauftragte für Europäische Angelegenheiten der KAS und der Präsident des Europäischen Parlaments a.D. seiner Verdienste gedacht und sein Trauer zum Ausdruck gebracht.

Kommunalwahlen in Polen – Startschuss mit Signalwirkung

Der mit Spannung erwartete Wahlmarathon in Polen (Regional- und Kommunalwahlen in diesem Herbst, Wahlen zum EU-Parlament im Frühjahr 2019, Parlamentswahlen im Herbst 2019 sowie im Frühjahr 2020 Präsidentschaftswahlen) ist eingeleitet: Am Sonntag, dem 22. Oktober 2018, fanden landesweit Regional- und Kommunalwahlen statt – die Bürger waren dazu aufgerufen, für 16 Regionalparlamente (Sejmiki, bestehend aus ca. 30-50 Abgeordneten) sowie für Stadträte und Stadtpräsidenten resp. Bürgermeister zu stimmen. Die Regionalwahlen gelten als Testballon und Stimmungsbarometer insbesondere für die Parlamentswahlen in einem Jahr.

Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska" pod redakcją naukową prof. Elżbiety Mączyńskiej i prof. Piotra Pysza.