Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Euro przychodzi na Litwę

Litwa 19-stym członkiem strefy euro

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat okoliczności wstąpienia Litwy do strefy euro. Publikacja wydana we współpracy Fundacji Konrada Adenauera i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Polacy o polsko-niemieckim partnerstwie we wspólnej Europie

Barometr Polska-Niemcy 2015

Serdecznie polecamy lekturę najnowszego raportu z cyklu "Barometr Polska-Niemcy". Projekt realizowany jest od wielu lat przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Badania skupiają się na postrzeganiu niemieckiej gospodarki, kultury, polityki i społeczeństwa przez Polaków.

The Perception of Germany's "Energiewende" in Emerging Countries

Zapraszamy do zapoznania się z anglojęzyczną wersją raportu Fundacji Konrada Adenauera dot. postrzegania niemieckiej "Energiewende" w krajach rozwijających się.

Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy

Raport IBnGR

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Krzyżowa, Msza Pojednania – 25 lat później

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym dodatkiem Tygodnika Powszechnego. Dodatek poświęcony jest 25 rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej i został wydany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej

Celem opracowania jest spojrzenie na rozwój współpracy gospodarczej Polski i Niemiec. Analiza obejmuje wymianę handlową oraz wzajemne inwestycje bezpośrednie i portfelowe. Zbadany został wpływ akcesji Polski do UE na rozwój współpracy gospodarczej oraz stopniowe przesuwanie się Polski do grupy TOP TEN niemieckich partnerów handlowych, z uwzględnieniem zmian w innych, nowych państwach członkowskich UE. Wśród tych państw tylko Polsce udało się w wyraźny sposób dokonać jakościowej zmiany pozycji wobec Niemiec jako ważnego partnera gospodarczego. Zapraszamy do lektury

Czwarty rozbiór Polski - 75 lat później

Dodatek Tygodnika Powszechnego

Dodatek wydany w szczególną rocznicę: 75 lat temu Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki wspólnie zaatakowały i podzieliły Polskę. Dziś rosyjska agresja przeciwko Ukrainie pokazuje, że nie wszystkie państwa Europy tak samo odrobiły „lekcję historii” – tę sprzed 75 lat.

Wszystkie troski Europy

Zapowiedź dodatku Tygodnika Powszechnego podsumowującego Konferencję Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji

Dodatek w całości dostępny będzie w najbliższym czasie.

Die Bürgerplattform am Scheideweg

Polens Politik nach Donald Tusk

Die Berufung von Donald Tusk in das Amt des EU-Ratspräsidenten steht für einen Epochenwechsel in der polnischen Politik. Fünfundzwanzig Jahre nach der demokratischen Wende und zehn Jahre nach dem EU-Beitritt wurde ein Pole in eines der wichtigsten EU-Ämter gewählt. Dies ist nicht nur ein großer Erfolg für Polen, sondern auch für die regierende Bürgerplattform (PO) und für Donald Tusk persönlich.

Kein Rauch ohne Feuer

Vorläufige Schadensbilanz der Abhöraffäre in Polen

Das polnische Parlament hat am Mittwochabend, 25. Juni 2014, Ministerpräsident Donald Tusk mit 237 zu 203 Stimmen das Vertrauen ausgesprochen.