Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Wzmocnić współpracę z Polską

Rezolucja niemieckiego Bundestagu z 10 czerwca 2011

Z okazji 20-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991, 10 czerwca 2011 niemiecki Bundestag przyjął siedmiostronicową rezolucję, zatytułowaną: „Polska i Niemcy – odpowiedzialność wypływająca z historii i przyszłość w Europie”.

Z historii Polski

O Święcie Konstytucji 3 Maja

Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Stephan Raabe opisuje okoliczności i skutki podpisania Konstytucji 3 maja - jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

DR HANS-GERT PÖTTERING Z OKAZJI BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II

Dr Hans-Gert Pöttering, poseł do PE, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera wyraża uznanie dla politycznego wymiaru działalności zmarłego w 2005 r. zwierzchnika Kościoła katolickiego Jana Pawła II kilka dni przed jego beatyfikacją.

Kompass – Kompetenz – Kompromiss

Als Katholik in den Spannungsfeldern der pluralen Gesellschaft und der Kirche

Beitrag von Alois Glück verfasst Ende Oktober 2010 für die polnische Reihe: Christentum – Welt – Politik. Hefte zum gesellschaftlichen Nachdenken aus christlicher Verantwortung, hrsg. vom Institut für Politologie der Stefan-Kardinal-Wyszyński-Universität Warschau und der Konrad-Adenauer-Stiftung, Nr. 2 (11) 2010, 18-26.

Mimo katastrofy nuklearnej w Japonii Polska planuje budowę elektrowni atomowej

Sprawozdanie z kraju nt. sytuacji w Polsce po katastrofie elektrowni atomowej w Japonii

Sprawozdanie z kraju nt. sytuacji w Polsce po katastrofie elektrowni atomowej w Japonii. Stefan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, przedstawia kulisy polskiej debaty na temat budowy elektrowni atomowej. Publikacja dostępna jest do ściągnięcia w języku niemieckim.

Trójkąt Weimarski

Asymetrie, struktura i agenda współpracy

Fundacaja Konrada Adenauera i Centrum Stosunków Międzynarodowych przedstawiają Państwu wspólny raport pt. "Trójkąt Weimarski - asymetrie, struktura i agenda współpracy". Autorem raportu jest pan Aleksander Szpor (CSM).

Die Investitionsattraktivität der Wojewodschaften und Subregionen Polens 2010

Rapport des IBnGR und der KAS Polen

Nun liegt der Rapport zur Investionsattraktivität in Polen für das Jahr 2010 auch auf Deutsch vor. Der sechste Rapport des Danziger Instituts für Marktwirtschaft (IBNGR) und der Konrad-Adenauer-Stiftung präsentiert die Ergebnisse zur Investitionsattraktivität der Wojewodschaften und Subregionen in Polen.

Piłka nożna w Polsce i Euro 2012

Analiza z Polski

Przedstawiamy państwu raport autorstwa Thomasa Behrensa, byłego praktykana w Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Pożegnanie abp. Józefa Życińskiego

Odniesienie do filozofii i teologii było jego zasadą i celem

Wspominając abp. Życińskiego chcemy przypomnieć mowę ks. prof. dr. Helmuta Jurosa, b. rektora UKSW, które wykłoszone zostało podczas uroczystości w ramach "Mostów przyjaźni polsko-niemickiej" z okazji przyznania honorowego członkostwa w katolickiem Zrzeszeniu Studentów Markomania i przekazania Medalu Georga von Herlinga Katolickigo Zrzeszenia Studentów 5 maja 2007 w Münster. Tekst przygotowany został w jęz. niemieckim.

Kościół i opozycja w NRD

Rapporte der Konrad-Adenauer-Stiftung Nr. 19

Przedstawiamy Państwu nową publikację Fundacji Konrada Adenauera w Polsce opisującą rolę Kościoła i historię związanej z nim demokratycznej opozycji w NRD.