Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Polska i Izrael 20 lat po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych

Trudne, ale dobrze rokujące stosunki

27 lutego 1990 roku po ponad dwudziestoletniej przerwie Polska i Izrael nawiązały ze sobą stosunki dyplomatyczne. Sprawozdanie Roberta Friebe i Stephana Raabe opisuje sukcesy i trudności w nawiązywaniu wzajemnych stosunków przez oba państwa.

Polska przed wyborami

Jarosław Kaczyński kandyduje, ale ma niewielkie szanse na zwycięstwo

20 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Na razie trudno przewidzieć, czy dojdzie do drugiej rundy wyborów 4 lipca.

Chrześcijaństwo i społeczeństwo w Polsce a praca Fundacji Konrada Adenauera

Przeszłość i perspektywy

Sprawozdanie o roli chrześcijaństwa i pracy Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Polska pogrążony w smutku i żałobie

Sytuacja w kraju po katastrofie

Sprawozdanie opisuje wydarzenia ostatnich dni związane z żałobą narodową oraz nakreśla konsekwencje katastrofy dla polskiej polityki. W ostatniej części opisujemy osoby, z którymi Fundacja Konrada Adenauera byłą w najbliższych stosunkach.

Kondolencje przewodniczącego klubu parlamentarnego CDU/CSU Volkera Kaudera

dla przewodniczących klubów parlamentarnych

Po tym jak Volker Kauder wpisał się do księgi kondolencyjnej w polskiej ambasadzie, złożył osobiste kondolencje w imieniu wszystkich posłów niemieckiego Bundestagu w liście do przewodniczących klubów parlamentarnych Sejmu RP.

Przemówienie Prezydenta Niemiec Horsta Köhlera wygłoszonego podczas odznaczenia Hansa-Gerta Pötteringa

Udostępniamy państwu biuletyn rządu z 12 kwietnia 2010, zawierający przemówienie Prezydenta Niemiec Horsta Köhlera, które wygłosił z okazji odznaczenia Hansa-Gerta Pötteringa Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Tekst przemówienia dostępny jest w wersji niemieckiej.

Hans-Gert Pöttering składa kondolencje narodowi polskiemu

Śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W związku ze śmiercią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i towarzyszącychmu osobistości Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera (KAS), byłyPrzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Pöttering, złożył kondolencje:

Kondolencje od Posła do PE Elmara Broka

Śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W związku ze śmiercią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i towarzyszącychmu osobistości z Polski Elmar Brok, rzecznik ds. polityki zagranicznej Frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i Poseł do Bundestagu oraz członek zarządu CDU przekazał słowa kondolencji:

Prezydent Lech Kaczyński i dziesiątki najważniejszych osób w państwie nie żyją

Okoliczności wypadku, lista ofiar, stanowiska

Aktualne sprawozdanie dotyczące katastrofy samolotu i śmierci Prezydenta Kaczyńskiego.

Komorowski czy Sikorski ?

Am 27. März entscheidet sich, wer für die Regierungspartei PO antritt

27 marca dowiemy się kto będzie kandydatem PO na prezydenta