Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Jaka Europa dla chrześcijaństwa? Jakie chrześcijaństwo dla Europy?

Rola kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Publikacja Fundacji Konrada Adenauera w Polsce zawierająca artykuła m.in. ; Władysława Bartoszewskiego, Elmara Broka posła do Parlamentu Europejskiego, Rocco Buttinglione włoskiego ministra ds. europejskich, Stephana Eisela posła Bundestagu, Kardynała Petera Erdö, Othmara Karasa posła do Parlamentu Europejskeigo, Bronisława Komorowskiego marszałka Sejmu, Arcybiskupa Reinharda Marxa, Waldemara Pawlaka wicepremiera RP, Hansa-Gerta Pötteringa byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Kardynała Angelo Sodano.

Walka o pamięć

Aspekty obecnej dyskusji historycznej z Rosją i w Rosji

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed obchodami 70-tej roczniczy wybuchu II wojny światowej i podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow rozwinęła się ciekawa dyskusja historyczna z Rosją. Najnowszy raport "Walka o pamięć odnosi się do najważniejszych aspektów tej debaty z Rosją i w samej Rosji.

70 lat po II wojnie światowej. Jak Polacy oceniają stosunki polsko-niemieckie?

Komunikat z badań nt. dzisiejszych stosunków polsko-niemieckich

Podczas prezentacji wyników badań przygotowanych i opracowanych przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie FKA dyrektor Fundacji Stephan Raabe uznał, że są one

Wolnym dla Przyszłości.

Komentarz

Oświadczenie katolickich biskupów z Niemiec i Polski w 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nie odnosi się tylko do bolesnych doświadczeń przeszłości lecz także do „fundamentalnego postępu historii, osiągniętego dzięki integracji europejskiej”. Tym samym zwraca się ku naszej wspólnej polsko-niemieckiej przyszłości.

Polskie odznaczenie państwowe dla przewodniczącego Fundacji Adenauera

Przewodniczący Fundacji Bernhard Vogel i Premier Saksonii zostali uhonorowani w Polsce

Dnia 9 lipca br. odbyła się w Krakowie w Teatrze im. J. Słowackiego uroczystość odznaczenia przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera prof. dr. Bernharda Voglal i premiera Turyngii Dietera Althausa Krzyżami Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej nadanymi przez Pre-zydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Suwerenność państwowa i ograniczenie kompetencji UE

Polskei reakcje na wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Traktatu Lizbońskiego UE

Polskie reakcje na wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Traktatu Lizbońskiego UE z dnia 30 czerwca 2009. Raport dostępny w języku niemieckim.

Odkrycie nowych perspektyw

Merkel i Tusk wybrali drogę partnerstwa - PANORAMA STOSUNKÓW POLSKONIEMIECKICH W 2009 ROKU

Artykuł do Kalendarza Europejskiego, magazynu Polskiej Fundacji im. R. Schumana, nr. 122/2009

Jesteśmy silni - Razem dla naszego kraju

Program rządzenia CDU/CSU 2009 - 2013

Program wyborczy i rządzenia CDU i CSU na lata 2009 do 2013. Program dostępny wyłącznie w języku niemieckim.

Apel z Jeny

O odnowę społecznej gospodarki rynkowej

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 13, 2009.

Prawo, wartości i demokracja

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła

Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt trzeci wydania niemieckiego.