Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Potencjalna stabilizacja

Polska po IV Republice

Po latach burzliwych zarówno w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej, Polskę czeka stabilizacją. Wydaje się, że najbardziej konieczne jest uporządkowanie działań zapewniających spokój i dobrobyt dla społeczeństwa. Analiza ta dotyczy wydarzeń od roku 2005. Opisuje najważniejsze problemy związane z polityką wewnętrzną, zadania dla polityki europejskiej i polityki wobec Niemiec, jak i zmiany w systemie partyjnym, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie Kościoła i mediów. Jest to skrócona wersja artykułu, który ukazał się w periodyku "KAS-Auslandsinformationen".

Religia, Jednostka, Wspólnota

Ukazał się kolejny zeszyt kwartalnika "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka". Autorem szóstego numeru pt. "Religia, Jednostka, Wspólnota" jest pani prof. dr. hab. Mirosława Grabowska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z tezami pani prof. Grabowskiej polemizują pani prof. Irena Borowik (Instytut Socjologii UW) oraz pan prof. Jan Grosfeld (Instytut Politologii UKSW).Wydawcami kwartalnika są Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Zur Lage der Bürgerplattform (PO) in Polen

Regierungspartei mit Perspektive

Die PO ist aus den vorgezogenen Neuwahlen in Polen am 21. Oktober 2007 als weitaus stärkste Partei hervorgegangen. Seit 19. November bildet sie gemeinsam mit der ländlich ausgerichtetenPolnischen Volkspartei PSL eine stabile Regierungskoalition.

Apel przeciwko likwidacji Instytutu Polskiego w Lipsku

Jak ogłoszono w prasie Polski Instytut oraz Konsulat Generalny w Polsce maja zostać zamknięte.

Social Market Economy and Globalisation

Im Ergebnis des Seminars "Soziale Marktwirtschaft. Wie sind die Herausforderungen des Sozialen und des Marktes zu vereinbaren?" (Nov. 2007) erschien eine englischsprachige Publikation "Social Market Economy and Globalisation". Unter Redaktion von Dr. Maciej Grabowski wurde diese Publikation durch das Forschungsinstitut für Marktwirtschaft (IBnGR) und die Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen herausgegeben.

Nils Goldschmidt

Spór o element społęczny gospodarki rynkowej

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 7, 2008

Die ethische Bürgergesellschaft in Mittelosteuropa

Christentum - Welt - Politik. Quartalshefte zum gesellschaftlichen Nachdenken aus christlicher Verantwortung

Nummer 1 (2) 2008, Prof. Edmund Wnuk-Lipiński: „Die verschlungenen Pfade der Gestaltung der Bürgergesellschaft in Mittelosteuropa”

Polska - Niemcy - Francja

Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu Unii Europejskiej

Analiza Instytutu Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce pod redakcją Leny Kolarskiej-Bobińskiej i Mateusza Fałkowskiego

Prawa człowieka – podstawa integracji europejskiej

VI zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera”

Przemówienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. dr. Hansa-Gerta Pötteringa podczas obchodów „Dnia Stron Ojczystych 2007” Związku Wypędzonych

Europejski konflikt pamięci

Tekst dr. Kazimierza Wóycickiego przygotowany na konferencję Fundacji Konrada Adenauera „Budowanie mostów w Europie“

V zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera”