Seminarium

Walizka Europejska na rzecz rozszerzenia

Seminarium w Fundacji Schumana

Fudnacja Konrada Adenauera jest współorganizatorem seminarium prowadzonym przez Fundację Roberta Schumana w Polsce w ramach projektu „enlargEducation. Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE”.

Szczegóły

Program:

16:00 Powitanie gości

Anna Radwan, prezes zarządu PFRS

Barbara Czepik, WCIES

Grzegorz Świderski, doradcy metodyczni

16:10 Informacja o działaniach

Gert Roehrborn - koordynator projektu Walizka Europejska PFRS,

16:20 Wykład

Marta Szpala - ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich:

Nowe kraje członkowskie i warunki przystąpienia do Unii Europejskiej. Krytyczna ocena formalnego procesu ze szczególnym uwzględnieniem krajów bałkańskich.

16:50 Przegląd podstawy programowej z WOS (III i IV etap edukacyjny)

Barbara Czepik, Grzegorz Świderski

Tematyka dotycząca Unii Europejskiej. Przykładowe rozwiązania zawarte w ofercie Europejskiej Walizki

17:00 Warunki użytkowania z programu Walizka Europejska

pracownik punktu wypożyczania Europejskiej Walizki

17:10 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości oraz nauczycieli:

Jak ciekawie prezentować uczniom tematykę europejską w dobie kryzysu? Czy możemy przekonać uczniów do idei poszerzenia UE o nowe kraje?

moderator: Gert Roehrborn - koordynator projektu Walizka Europejska

17:45 Podsumowanie seminarium

Zebranie ankiet, rozdanie zaświadczeń o doskonaleniu zawodowym

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warschau, Polnische Robert Schuman Stiftung, Al. Ujazdowskie 37/5

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska