Seminarium

Młody Ekspert

Warsztaty szkoleniowe organizowane pod marką „młody ekspert” to oferta skierowana do osób mających ambicje wywierania wpływu na środowisko, w którym żyją i działają; dla osób, które chcą pozytywnie zmieniać świat!

Szczegóły

Młody Ekspert

Projekt wspólny Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera i Warsztatów Innowacji Społecznych.

Młody ekspert 2013, to 2 dni intensywnych aktywności – 16 godzin warsztatów analitycznych i kreatywnych, w towarzystwie 40 ambitnych i młodych liderów środowiskowych i 4 doświadczonych trenerów. Celem tego spotkania jest wykształcanie trzech obszarów kompetencji eksperckich rozumianych, jako kreatywność, analiza, oraz współpraca zespołowa.

W trakcie wydarzenia trenerzy związani z Warsztatem Innowacji Społecznych i Fundacją Konrada Adenauera przekażą uczestnikom odpowiednią wiedzę i rozwiną ich umiejętności z zakresu

1.diagnozy problemu społecznego,

2.projektowania innowacji społecznych,

3.podejmowania decyzji,

4.umiejętności pracy w grupie oraz

5.wzmocnią cechy przywódcze uczestników.

Dlaczego?

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej uwagi poświęcanej analizie eksperckiej przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityk publicznych. W efekcie cierpi na tym poziom merytoryczny dyskusji dotyczących ważnych społecznie zagadnień. Ponadto, dzisiejszy świat charakteryzuje ogrom danych. Umiejętna ich analiza, która zakłada ocenę jakości dostępnych źródeł informacji, oraz wykorzystanie ich w danej sytuacji determinuje skuteczność i efektywność podejmowanych decyzji.

Chcemy przygotować aktualnych i przyszłych decydentów do wykorzystywania eksperckich narzędzi analizy w ich pracy. Uważamy, że analiza ekspercka zwiększa efektywność nie tylko projektów biznesowych, ale i tych realizowanych w przestrzeni publicznej, czy społecznej.

Charakter warsztatów

Młody Ekspert to nie konferencja, a dynamiczne warsztaty diagnozowania problemów i projektowania rozwiązań. Stąd nie ma tu szczegółowego harmonogramu godzinowego a istnieją ramy działania – zespół, którego staniesz się członkiem będzie prowadzony według sprawdzonych metodologii uwalniających pracę zespołową, kreatywną i analityczną.

Trenerzy będą proponować konkretne ćwiczenia rozwojowe i jednocześnie pomagać w ich wykonywaniu. Ćwiczenia te będą dopasowane do poszczególnych etapów projektowania rozwiązań problemu społecznego: (1) zawiązanie i integracja zespołu, (2) identyfikacja, diagnoza i definicja problemu społecznego, (3) opis i poznanie grupy docelowej, (4) projektowanie działań naprawczych, oraz (5) operacjonalizacja i harmonogramowanie. Na zakończenie tego procesu każdy z czterech pracujących zespołów przedstawi wyniki i logikę swoich działań, aby umożliwić wspólne uczenie się z doświadczeń wszystkich uczestników.

Biorąc udział w warsztatach Młody Ekspert uczestnicy będą mieć okazję zostać pełnoprawnym członkiem zespołu zadaniowego, którego celem będzie zdiagnozowanie wybranego problemu społecznego i zaprojektowanie skutecznych działań nastawionych na jego rozwiązanie.

Gdzie, kiedy i jak?

Zajęcia odbędą się w auli Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie 12 i 13 grudnia 2013 i będą prowadzone w oparciu o formułę „poznaj by działać” wypracowaną w trakcie działań trenerskich i dydaktycznych ekspertów Warsztatu Innowacji Społecznych. Zasadą tej formuły jest umożliwienie natychmiastowego zastosowania poznawanych treści w praktyce. Fundamentem formuły „poznaj by działać” jest przekonanie, że człowiek najwięcej się uczy poprzez swoje indywidualne doświadczenia zmagania się z wyzwaniami.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie www.m-ekspert2013.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków

referenci

 • Jan Strycharz
  • Bartosz Józefowski
   • Dawid Sobolak
    • Dr. Anna Banaś
     kontakt

     Falk Altenberger

     Falk Altenberger bild

     współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

     Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
     Mlody Ekspert 2013

     dostarczone przez

     Biuro Fundacji Polska