Warsztat

25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Bilans i perspektywy

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Instytutem Germanistyki UW organizuje warsztaty dla studentów poświęcone analizie stosunków polsko-niemieckich w okresie ostatniego ćwierćwiecza w takich obszarach jak: polityka, kultura i gospodarka.

Szczegóły

Spotkanie służyć będzie także rozwijaniu dalszych perspektyw współdziałania na niwie europejskiej. Celem warsztatów jest wyposażenie przyszłych filologów, nauczycieli i pośredników kultury w wiedzę i kompetencje pomocne w kształtowaniu polsko-niemieckiego dialogu.

Program:

9.30 Powitanie

Prof. dr hab. Robert Małecki, Dyrektor Instytutu Germanistyki Uniwesytetu Warszawksiego

Michael Quaas, Koordynator Projektów, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa

9.45 Wykład i dyskusja. 25 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

Polska i Niemcy w zmnieniającej się Europie.

Prof. dr hab. Jerzy Sułek, Przedstawiciel strony polskiej w czasie negocjacji warunków polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

11.00Przerwa na kawę

11.15Warsztaty w grupach

Grupa robocza 1

Polsko-niemieckie sąsiedztwo z perspektywy polityki. Bilans i perspektywy.

Michael Quaas, Koordynator Projektów, Fundacja Konrada Adenauera

Grupa robocza 2

Społeczne i kulturowe aspekty sąsiedztwa.

Jörg Winterbauer, korespondent dziennika "Die Welt"

Grupa robocza 2

25 lat polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Potencjał do dalszej integracji europejskiej?

Dr Andreas Bielig, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

12.45Przerwa na kawę

13.00 Podsumowanie i prezentacja wyników pracy grup roboczych

13.30Zakończenie warsztatów, lunch

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, Warszawa

kontakt

Michael Quaas

Michael Quaas bild

koordynator projektów

michael.quaas@kas.de +48 22 845-9339 +48 22 848-5437
25 lat Traktatu

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska