Warsztat

25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Bilans i perspektywy

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Instytutem Germanistyki UW organizuje warsztaty dla studentów poświęcone analizie stosunków polsko-niemieckich w okresie ostatniego ćwierćwiecza w takich obszarach jak: polityka, kultura i gospodarka.

Szczegóły

Spotkanie służyć będzie także rozwijaniu dalszych perspektyw współdziałania na niwie europejskiej. Celem warsztatów jest wyposażenie przyszłych filologów, nauczycieli i pośredników kultury w wiedzę i kompetencje pomocne w kształtowaniu polsko-niemieckiego dialogu.

Program:

9.30 Powitanie

Prof. dr hab. Robert Małecki, Dyrektor Instytutu Germanistyki Uniwesytetu Warszawksiego

Michael Quaas, Koordynator Projektów, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa

9.45 Wykład i dyskusja. 25 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

Polska i Niemcy w zmnieniającej się Europie.

Prof. dr hab. Jerzy Sułek, Przedstawiciel strony polskiej w czasie negocjacji warunków polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

11.00Przerwa na kawę

11.15Warsztaty w grupach

Grupa robocza 1

Polsko-niemieckie sąsiedztwo z perspektywy polityki. Bilans i perspektywy.

Michael Quaas, Koordynator Projektów, Fundacja Konrada Adenauera

Grupa robocza 2

Społeczne i kulturowe aspekty sąsiedztwa.

Jörg Winterbauer, korespondent dziennika "Die Welt"

Grupa robocza 2

25 lat polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Potencjał do dalszej integracji europejskiej?

Dr Andreas Bielig, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

12.45Przerwa na kawę

13.00 Podsumowanie i prezentacja wyników pracy grup roboczych

13.30Zakończenie warsztatów, lunch

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, Warszawa

kontakt

Michael Quaas

25 lat Traktatu

tematy

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska