Debata publiczna

25 lat po zjednoczeniu

Rola Niemiec w rozwiązywaniu kryzysów europejskich

Tematem dyskusji jest postrzeganie roli Niemiec w rozwiązaniu kryzysu Europejskiej. Analizie poddane zostaną szczególnie aspekty polityki energetycznej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z polskiej i niemieckiej perspektywy.

Szczegóły

25 lat po zjednoczeniu Niemiec Europa bardzo się zmieniła. Przezwyciężone zostały ideologiczne podziały, zniesione zostały strefy wpływów i 28 państw zjednoczyło się w ramach Unii Europejskiej. W państwach tych nastąpiły polityczne, gospodarcze i społeczne przemiany, jakie nie miały miejsca nigdy wcześniej w historii Europy: Europa jest dziś kontynentem integracji, solidarności i współpracy. Jednakże potężne kryzysy, jakie tąpnęły Europą w ostatnich latach, pokazały, że zapewnienie w Europie bezpieczeństwa, dobrobytu i możliwości rozwoju jest trudnym wyzwaniem.

Bardzo dużą rolę w rozwiązywaniu tych problemów przypisuje się Niemcom; przy czym trzeba też przyznać, że ta rola Niemiec jako lidera zawsze była kontrowersyjna. W samych Niemczech żywo dyskutowano o odpowiedzialności Niemiec wobec świata i Europy. Stawiano sobie pytanie: Kim dziś są Niemcy i jaką pozycję zajmują w Unii Europejskiej i na świecie? Podczas tej debaty chcemy jeszcze raz zadać sobie to pytanie i zastanowić się, jakie rozwiązania polityczne, gospodarcze i społeczne doprowadziły Niemcy do obecnych debat.

10:00 Otwarcie i powitanie

Prof. dr hab. Robert Małecki, dyrektor Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Michael Quaas, koordynator projektów w Fundacji Konrada Adenauera

10:15 25 lat zjednoczonych Niemiec-

Niemcy w ciągle zmieniającej się Europie

Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, kierownik Katedry im. K. Adenauera w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków

11:00 Przerwa kawowa

11:15Praca w grupach roboczych

Grupa robocza 1

Zwrot w polityce energetycznej Niemiec. Społeczne nastroje a polityka europejska

W centrum rozważań tej grupy roboczej znajduje się katastrofa nuklearna w Fukushimie w roku 2011, która zapoczątkowała zwrot w polityce energetycznej Niemiec. Biorąc pod uwagę nastroje społeczne oraz cele polityczne, według Niemiec należy dyskutować na forum europejskim o założeniach dotyczących globalnych klimatycznych rozwiązań i wyzwań związanych z prowadzeniem polityki energetycznej w XXI wieku.

Rafał Bajczuk, starszy specjalista, Zespół Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich, Warszawa

Dr. Severin Fischer, Starszy Specjalista, Global Security Team - Center for Security Studies, ETH Zürich

Moderacja: Katarzyna Reiter, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa

Dr hab. Waldemar Czachur, Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Grupa robocza 2

Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania czy impuls dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?

W centrum rozważań 2 grupy roboczej znalazła się polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec w obliczu aktualnych problemów związanych z falą uchodźców napływającą do Europy, a także zwalczaniem zagrożeń terroryzmem. Ta grupa robocza spróbuje odpowiedzieć na pytania, jak opinia publiczna wpływa na politykę zagraniczną Republiki Federalnej Niemiec i jak aktualne wydarzenia mogą stać się impulsem do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Dr Marcin Zaborowski, Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, CEPA, Warszawa

Dr Hans-Joachim Spanger, członek Zarządu, Heska Fundacja Ba-dań nad Pokojem i Konfliktami (HSFK)

Moderacja: Piotr Buras, Dyrektor Warszawskiego Biura ECFR

Dr Anna Górajek, Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

12:45Przerwa kawowa

13:00 Podsumowanie prac w grupach roboczych

13:30Zakończenie i obiad

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Aula 1.008, Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 55 Warszawa

kontakt

Michael Quaas

Michael Quaas bild

koordynator projektów

michael.quaas@kas.de +48 22 845-9339 +48 22 848-5437
Konferencja 25 lat po zjednoczeniu Niemiec - Rola Niemiec w rozwiązywaniu kryzysów KAS