Wydawca treści

Debata publiczna

25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w jednoczącej się Europie

Rozmowy o Polsce i Niemczech

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na wykład w ramach cyklu "Rozmowy o Polsce i Niemczech".

Wydawca treści

Szczegóły

Spotkanie tłumaczone będzie symultanicznie w języku polskim i niemieckim

W spotkaniu udział wezmą:

prof. dr Horst Teltschik, były współpracownik i doradca Kanclerza Helmuta Kohla, Przewodniczący Monachijskiej Konferencji Polityki Bezpieczeństwa w latach 1999-2008

dr Marek Prawda, ambasador Polski w Niemczech w latach 2006-2012, stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej w latach 2012-2016, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus Prof. UO, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Moderacja:

Monika Sieradzka dziennikarka, autorka reportaży i filmów dokumentalnych

Wstęp bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 maja 2016 r.

Kontakt i zgłoszenia:

Julianna Klick, manager projektów w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

tel. 77 402 51 05, fax: 77 402 51 15, e-mail: julianna.klick@haus.pl

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

tel. 22 845 93 30, e-mail: kas@kas.pl

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy jest polsko-niemiecką umową, podpisaną 17.06.1991 r. w Bonn. Dał on początek nowej erze w stosunkach obu krajów. Zakończył okres wojen, sporów i konfliktów, a stworzył podstawy do intensywnej współpracy. Wpisał się w historyczny przełom w Europie, który zapoczątkowała Polska, a który Polsce przyniósł wolność i Niemcom jedność.

Traktat określa w 38 artykułach prawie wszystkie płaszczyzny współpracy – bezpieczeństwo, politykę i gospodarkę, prawodawstwo, a także ochronę środowiska i wymianę młodzieży. Oprócz współpracy politycznej Traktat umożliwił także zbliżenie społeczeństw. Powstały nowe instytucje, nawiązano ok. 650 partnerstw regionów i miast, ożywiły się liczne kontakty między Niemcami i Polakami.

Zapisy Traktatu negocjowane były przy intensywnym zaangażowaniu reprezentantów obu krajów. Po stronie polskiej był to przedstawiciel MSZ prof. Jerzy Sułek, natomiast Rząd Federalny reprezentował prof. Horst Teltschik, polityk CDU, wiceszef Urzędu Kanclerskiego Helmuta Kohla, a w latach 1989-90 pełnomocnik ds. negocjacji z Polską. Świadkiem tamtych wydarzeń był również dr Marek Prawda, już wówczas zaangażowany w dialog polsko-niemiecki, w późniejszych latach wybitny dyplomata, w tym przez 12 lat w Niemczech, obecnie przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas debaty wrócimy wspomnieniem do tamtych czasów, postaramy się o bilans tego ćwierćwiecza dla stosunków polsko-niemieckich, ich wagę dla polityki europejskiej, a także postawimy sobie pytanie o ich rozwój w przyszłości.

Analityczne spojrzenie naukowe zapewni nam udział w debacie pani

dr hab. Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, a dziennikarski kunszt pani Moniki Sieradzkiej gwarantuje jej dynamiczny przebieg i merytoryczny wymiar.

Serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Opolskiego

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Sala „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333
25. rocznica podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” fwpn

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit Gleiwitz

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska