Dyskusja ekspercka

30 lat gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?

Społeczne wyzwania dla biznesu.

Przez 30 lat od startu gospodarki wolnorynkowej biznes w Polsce bardzo się rozwinął i dojrzał. Wzrosły też społeczne oczekiwania wobec przedsiębiorców. Już nie chodzi o tworzenie miejsc pracy, ale by były to dobre miejsca pracy. Pojawiła się idea CSR i wiele firm zrozumiało, że to jest właściwa odpowiedź na pytania o ich nową rolę w społeczeństwie. Wiele się w tym zakresie zadziało dobrego, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.

Szczegóły

Zaostrzenie kryzysu klimatycznego, niewiadome dziś skutki społeczne rewolucji cyfrowej i biotechnologicznej, pogłębianie się nierówności społecznych, szybkie zmiany zachodzące na rynku pracy – to najważniejsze z obecnych wyzwań cywilizacyjnych dla gospodarki. Jak do pory reagowali na nie przedsiębiorcy w Polsce? Czy ich reakcja jest adekwatna do potrzeb i oczekiwań społecznych? Co jeszcze może i powinien zrobić biznes w Polsce? Te pytania postawimy uczestnikom konferencji.

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Think Tank, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera oraz innych partnerów.
 

program

  • 10.00-10.10 – Wprowadzenie
Anna Siejda, Dyrektor Biura Ministra Inwestycji i Rozwoju
Zbigniew Gajewski, Partner w THINKTANK
 
  • 10.10-10.30 – Wystąpienie Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 
  • 10.30-11.30 – Panel ekspercki: Co wynika dla biznesu z najważniejszych dziś wyzwań cywilizacyjnych w Polsce i na świecie?

Moderator: Zbigniew Gajewski, Partner w THINKTANK

Paneliści :
Julia Krysztofiak-Szopa, Prezes Zarządu Startup Poland
Bolesław Rok, prof. dr hab. Akademia im. Leona Koźmińskiego
Jakub Sawulski, Kierownik Zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym·        
Paweł Wojciechowski, Główny Ekonomista ZUS
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel oraz Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
 
  • 11.30-13.15 – Społeczne oczekiwania wobec biznesu – równoległe warsztaty w 3 salach

A. Rewolucja cyfrowa i biotechnologiczna. Moderator: Dominik Batorski, ekspert THINKTANK, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego

B. Wyzwania na rynku pracy. Moderator: Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ

C.  Zaostrzenie kryzysu klimatycznego. Moderator: Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Fundacji WWF Polska
 
  • 13.15-13.30 – Przerwa kawowa
 
  • 13.30-14.15 – Relacje liderów paneli grupowych i dyskusja plenarna
 
  • 14.15-15.15 – Panel biznesowy, podsumowujący: Czego potrzebuje idea CSR w Polsce dla szybszego rozwoju?

Moderator: Anna Siejda, Dyrektor Biura Ministra Inwestycji i Rozwoju

Paneliści:
Dominika Bettman, Prezes Siemens Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Strategicznych w Philips Polska
Artur Nowak-Gocławski, Prezes ANG, Prezes Fundacji Nienieodpowiedzialni 
Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte
Agnieszka Wachnicka, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego
 
  • 15.15-15.45 – Wręczenie dyplomów firmom - zwycięzcom rankingu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu, organizowanego przez THINKTANK we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Akademią Rozwoju Filantropii.
 
  • 15.45-16.30 – LunchORGANIZATORZY:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
THINKTANK
Centrum Stosunków MiędzynarodowychPARTNERZY KONFERENCJI:
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Provident
Siemens
Philips Polska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Global Compact Network Poland
Stowarzyszenie Rota
 

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Warszawa, ul. Wspólna 2/4

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska