Event

500-lat Reformacji. Dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa

Colloquium Opole 2017

Fundacja Konrada Adenauera współorganizuje obchody 500-lecia reformacji w Opolu. Szereg wydarzeń, dyskusji i wykładów. Serdecznie zapraszamy w dniach 8-9 listopada.

Szczegóły

Program wydarzenia

Jako organizatorzy tegorocznej edycji „Colloquium Opole”, zainspirowani ważną dla Europy rocznicą 500-lecia Reformacji, pragniemy w jego trakcie podjąć próbę zastanowienia się nad dziedzictwem Reformacji dla naszych społeczeństw oraz znaczenia chrześcijaństwa dla Polaków, Niemców i Czechów.

Wśród zagadnień i problemów, które chcielibyśmy postawić przed uczestnikami „Colloquium” znajdują się przede wszystkim następujące kwestie:

Jakie znaczenie ma zazębiające się dziedzictwo duchowe i artystyczne różnych odłamów chrześcijaństwa, szczególnie na Śląsku i dla jego mieszkańców?

Jakie role społeczne odgrywają obecnie członkowie tych wspólnot w Polsce, Czechach i Niemczech i jakie nowe procesy można wśród nich odnotować (szczególnie nowe formy religijności)?

Jakimi kanałami i formami oddziaływania dysponują obecnie wspólnoty religijne w naszych krajach i jaki jest ich rzeczywisty wpływ na społeczeństwa?

Czy możemy się spodziewać wzmacniania wpływu religii czy też nasilania się procesów laicyzacyjnych?

Zjawiska te zostaną omówione w sześciu sesjach:

  • Refleksja nad znaczeniem Reformacji z perspektywy Kościołów chrześcijańskich.
  • Wizualizacja dziedzictwa kultury artystycznej – (na marginesie wystawy pt. „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku”).
  • Dziedzictwo kultury duchowej chrześcijaństwa na Śląsku.
  • Debata nad współczesną rolą chrześcijaństwa oraz nowymi formami religijności.
  • Próba uchwycenia roli i znaczenia mediów chrześcijańskich we współczesnym świecie.
  • Dyskusja panelowa o wyzwaniach i perspektywach stojących przed współczesnymi wyznaniami chrześcijańskimi w Polsce, Czechach i Niemczech.

Inauguracja konferencji tradycyjnie odbędzie się w opolskim Ratuszu (8.11.2017), a kolejne sesje w tym dniu odbędą się w Muzeum Śląska Opolskiego. W drugim dniu obrady przeniosą się do siedziby Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu.

Konferencję otworzy polsko-czesko-niemiecka dyskusja, w której wezmą udział przedstawiciele Kościoła ewangelickiego i katolickiego: ks. biskup prof. dr hab. Jan Kopiec (Diecezja Gliwicka), biskup Tomáš Tyrlík (Zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej) oraz ks. biskup dr Marian Niemiec (biskup diecezji Katowice Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Opole

kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska