Konferencja

Akademia Liderów Samorządu 2015

25 lat Samorządności w Polsce

W dniu 25 marca 2015 odbędzie się w Senacie RP konferencja pt. "Rola władzy lokalnej demokracji przedstawicielskiej" organizowana przez Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Fundacji Szkoły Liderów.

Szczegóły

Konferencja inauguruje Akademię Liderów Samorządu 2015, współorganizowaną przez Fundację Szkoły Liderów oraz Fundację Konrada Adenauera. Akademia odbędzie się z okazji 25-lecia samorządności w Polsce. Projekt obejmuje cykl warsztatów, webinaria, spotkania w ramach Klubu Samorządowca oraz kalendarz Samorządowca dostępny on-line, a odbiorcami będą przede wszystkim nowi wybrani samorządowcy.

Po konferencji odbędzie się pierwszy warsztat w ramach Akademii Liderów Samorządu dla grupy nowych radnych.

Program warsztatu:

25 marca 2015

16.00 – 18.30 dr nauk ekonomicznych Jacek Sierak

Finansowanie w jednostkach samorządu terytorialnego:

  • wieloletnia prognoza finansowa

  • sprawozdawczość w Regionalnych Izbach Obrachunkowych

26 marca 2015

9.00 – 12.00 Paulina Brokos, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Planowanie przestrzenne:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Miejscowy plan zagospodarowania miejscowości
  • Planowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem możliwych narzędzi wpływu mieszkańców

12.15 – 14.30 dr Dariusz Korpetta

Moja rola w samorządzie – warsztat kompetencyjny dla przedstawicieli różnych funkcji samorządowych

14.30 Zakończenie

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska