Forum

Późni przesiedleńcy i mniejszości narodowe w Niemczech

W ramach dialogu polsko-niemieckiego organizowane przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce Forum–Niemcy ma stać się platformą dla dyskusji wokół aktualnych problemów politycznych.

Szczegóły

Powitanie:

Stephan Raabe,Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Wykład:

dr Christoph Bergner

Komentarze:

Tomasz Siemoniak

Prof. dr Dariusz Stola

Moderacja dyskusji:

Monika Sieradzka, TVP Info

godz. 20.00 zaproszenie na lampkę wina

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki.

R.S.V.P.:

tel.: (22) 845 93 30, 845 38 94, fax: (22) 848 54 37

e-mail: kas@kas.pl

Późni przesiedleńcy i mniejszości narodowe w Niemczech

Późni przesiedleńcy wywodzą się z mniejszości niemieckiej, która od

pokoleń zamieszkiwała Europę środkowo-wschodnią, wschodnią, południowo-

wschodnią i częściowo też Azję. Od roku 1950 zaczęli przyjeżdżać

do Niemiec. Od tego czasu powróciło z tych terenów do Niemiec

około 4,5 miliona osób. Stawia to kraj – podobnie jak w przypadku

innych imigrantów – przed wyzwaniem, jakie niesie ze sobą potrzeba

integracji.

Około 100 tysięcy Duńczyków i Fryzyjczyków w Szlezwiku-Holsztynie, około 70 tysięcy Sinti i Romów, jak i 60 tysięcy Łużyczan w Brandenburgii i Saksonii uznawanych jest w Niemczech za odwiecznie osiadłe mniejszości narodowe lub tradycyjnie zakorzenione grupy etniczne (Fryzyjczycy). Rząd Federalny wspiera je w podtrzymywaniu

i umacnianiu ich języka i kultury.

W przypadku przybyszy z Polski, mieszkających obecnie w Niemczech,

chodzi w przeważającej części o późnych przesiedleńców i polskich

imigrantów. Po przesunięciu granicy polsko-niemieckiej na Odrę

i Nysę tereny niemieckie zamieszkiwane dawniej również przez polską

mniejszość (Górny Śląsk, Pogranicze Poznańskie, Prusy Zachodnie

i Wschodnie) znalazły się po stronie polskiej.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Dr Christoph Bergner
  • poseł Bundestagu
  • CDU
  • sekretarz stanu w niemieckim MSW
  • pełnomocnik rządu ds. przesiedlonych i mniejszości narodowych
 • Tomasz Siemoniak
  • Sekretarz Stanu
  • MSWiA
 • Prof. dr Dariusz Stola
  • Collegium Civitas Warszawa%%%
Dr. Christoph Bergner, CDU, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedler und nationale Minderheiten, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt a.D. KAS-Polen