Dyskusja ekspercka

Edukacja dla rozwoju

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na seminarium eksperckie „Edukacja dla rozwoju”.

Szczegóły

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera i Polskim Towarzystwem Pedagogicznym organizują seminarium „Edukacja dla rozwoju”. Celem spotkania jest odpowiedź na pytanie o edukację przyszłości – próba nakreślenia jej wizji oraz debata nad mechanizmami kształtowania jej systemu. Efektem seminarium będzie publikacja w formie książkowej. Refleksje płynące z seminarium będą istotnym impulsem dla programowania V Ogólnopolskiego Kongresu Obywatelskiego. W spotkaniu weźmie udział między innymi Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Jan Truszczyński.

Kontakt:

Sylwia Klofczyńska, IBnGR, tel.58 524-49-48

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Jan Truszczyński
  • Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskieji inni
   Bildung für Entwicklung

   dostarczone przez

   Biuro Fundacji Polska