Konferencja

Organizacje parasolowe jako ośrodki edukacji obywatelskiej

Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Konrada Adenauera serdecznie zapraszają na dyskusję Organizacje parasolowe jako ośrodki edukacji obywatelskiej.

Szczegóły

Organizacje pozarządowe różniące się często pod względem dziedzin, sposobów i skali działań łączą się w zrzeszenia, popularnie zwane organizacjami parasolowymi, by bronić wspólnych wartości i interesów wpisujących się w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Powstaje pytanie czy "parasole" powinny równać do „najmniejszego, wspólnego mianownika”, tzn. reprezentować interes swojego środowiska? Czy też dążyć do czegoś więcej - na przykład być reprezentantem jakiegoś szerzej rozumianego dobra wspólnego? Wydaje się, że w tym drugim przypadku organizacja parasolowa powinna określać i pokazywać jak rozumie dobro wspólne zarówno wobec własnych członków, jak i na zewnątrz – w społeczeństwie.

W tym procesie organizacja może prowadzić nieformalną edukację obywatelską, przekazując swoją wizję obywatelstwa, zaangażowania i aktywności dla dobra publicznego wszystkim swoim interesariuszom: organizacjom członkowskim, pracownikom, partnerom sektorowym i ponadsektorowym, darczyńcom, ale także obywatelom.

Proponujemy Państwu wspólne zastanowienie się m.in. nad następującymi kwestiami:

• czym z punktu widzenia organizacji parasolowej jest nieformalna edukacja obywatelska i czy dotychczas te organizacje realizowały tę ideę?

• w jaki sposób organizacje parasolowe mogłyby się zaangażować w realizację nieformalnej edukacji obywatelskiej, w przyszłości?

• jakie rozwiązania, mechanizmy mogłyby pomóc organizacjom parasolowym w pełnieniu roli ośrodka nieformalnej edukacji obywatelskiej?

Wnioski i rekomendacje z dyskusji - do której zapraszamy przedstawicieli organizacji parasolowych, decydentów, polityków oraz ekspertów - zostaną opublikowane w raporcie ze spotkania.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5

referenci

 • dr Jacek Kucharczyk
  • Prezes Instytutu Spraw Publicznych
 • Piotr Frączak
  • Prezes Ogólnopolskiej Federacji OrganizacjiPozarządowych
 • dr Grzegorz Makowski
  • Instytut Spraw Publicznych
 • Anna Mazgal
  • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska