Konferencja

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe w sprawie Paktu Fiskalnego

Debata panelowa ISP i KSAP

Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na debatę panelową "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe w sprawie Paktu Fiskalnego – implikacje dla Europy, implikacje dla Polski".

Szczegóły

Prosimy o rejestrację do dnia 11.09.2012

12 września zostanie podjęta decyzja, czy Niemcy ratyfikują Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) oraz Pakt Fiskalny. Wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego może wpłynąć na debatę na temat ratyfikacji w Polsce. Dzień po decyzji Trybunału w Karlsruhe podejmiemy dyskusję na temat jej skutków dla przyszłości Unii Europejskiej, niemieckiej i polskiej debaty politycznej oraz sytuacji gospodarczej w Europie.

Dyskutować będą:

Roland Freudenstein, Centre for European Studies, Bruksela

Dr hab. Jerzy Kranz, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Prof. Witold Orłowski, PWC, Wyższa Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Agnieszka Pomaska, Komisja ds. Unii Europejskiej, Warszawa, Gdańsk

Moderacja: Dr Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

12 września niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny zadecyduje, czy Pakt Fiskalny i Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) są zgodne z niemiecką konstytucją. Jeśli uzna, że ją naruszają, dokumenty nie będą mogły zostać ratyfikowane. Miałoby to ważny wpływ na stabilność gospodarczą i przyszłość Europy. Bez niemieckiego wkładu w EMS nie będzie on mógł wejść w życie w całej UE. Także Pakt Fiskalny bez niemieckiego zaangażowania przestanie być istotny, gdyż pozostałe parlamenty krajów członkowskich UE postawią sobie słuszne pytanie, czy należy popierać umowę, odrzuconą finalnie przez państwo, które za nią najbardziej optowało.

Niemieckie elity polityczne zwracają uwagę na wielkowymiarowość gospodarczych i politycznych skutków decyzji sędziów w Karlsruhe. Jeśli wyrok ostatecznie nie zakwestionuje zgodności obu dokumentów z konstytucją, może stwierdzić, że Bundestag powinien w przyjmowaniu podobnych umów mieć większe kompetencje.

Wyrok i debata wokół niego jest więc doskonałym przykładem skomplikowanego europejskiego systemu instytucjonalnego. Aktorami są w nim nie tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ale także sądy narodowe, które poprzez swoje orzecznictwo wpływają na rozwój integracji europejskiej. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny odgrywa tu szczególnie ważną rolę, gdyż jego wyroki stawały się często wzorcem dla debaty oraz orzecznictwa sądów w innych krajach. Także polski Trybunał inspiruje się tymi decyzjami. Nawet jeśli podstawy prawne w różnych krajach nie są identyczne, sędziowie chętnie podkreślają swoją rolę jako strażników konstytucji.

Wyrok w Niemczech wpłynie w związku z tym na proces ratyfikacji w Polsce. Argumenty z niemieckiej debaty będą wykorzystywane w dyskusjach w Polsce, w celu wzmocnienia własnego zdania lub osłabienia opinii drugiej strony.

Debata jest częścią wspólnego projektu Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce: „Slogany czy konkrety? Ocena realizacji wspólnych polsko-niemieckich działań”

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

siedziba Fundacji Konrada Adenauera, ul. J. Dąbrowskiego 56, Warszawa

referenci

 • Roland Freudenstein
  • Centre for European Studies
  • Brüssel
 • Dr hab. Jerzy Kranz
  • Kozminsky University
  • Warschau
 • Prof. Witold Orłowski
  • PWC
 • Agnieszka Pomaska
  • Platforma Obywatelska/ Bürgerplatform
 • Dr Agnieszka Łada
  • ISP
kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska