Debata publiczna

Moralny Kapitalizm?

Dziedziniec Dialogu

W ramach cyklu debat "Dziedziniec Dialogu" Centrum Myśli Jana Pawła II wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera organizuje debatę dotyczącą etycznych aspektów kapitalizmu.

Szczegóły

Czy kapitalizm może być moralny? Czy katolicka nauka społeczna jest drogą do uczynienia go moralnym, czy też drogą na manowce? Dziś na nowo wzrasta zainteresowanie etycznymi aspektami życia gospo- darczego i coraz częściej dostrzega się potrzebę dialogu na ten te- mat między ludźmi wierzącymi i niewierzącymi. Rozwijają się kolej- ne inicjatywy próbujące przełożyć szczytne idee na język biznesowej praktyki, która sprzyjać będzie odnowie ładu w gospodarce świato- wej. Kryzys gospodarczy pokazał, że rynek powinien być ograniczany przez efektywne regulacje. Te procesy zmuszają ekonomię do porzu- cenia języka metodologicznego indywidualizmu i sięgnięcia całkiem niespodziewanie po pojęcie solidarności.

Więcej informacji: Program panelu dyskusyjnego

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Narodowy Bank Polski, Ul. Świętokrzyska 11/12, Sala im. Władysława Grabskiego, Warszawa

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska