Wykład

Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość

Studium Generale Europa

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wraz z Instytutem Politologii UKSW organizują kolejny wykład w ramach Studium Generale Europa.

Szczegóły

Studium Generale Europa jest projektem badawczo-dydaktycznym powołanym do życia wiosną 1997 roku przy Instytucie Politologii UKSW. Publiczną misją Studium od samego jego powołania jest wspomaganie europejskiej integracji Polski, poprzez prowadzenie dydaktyki i naukowych badań dotyczących zwłaszcza płaszczyzny tożsamości narodowej i religijnej oraz założeń ideowo-aksjologicznych integracji europejskiej. Jako naukowa instytucja pozarządowa Studium odpowiadać chce na wyzwanie, jakim integracja europejska jest dla polskiego społeczeństwa, jego kultury i tożsamości. Ta ogólnie nakreślona misja w ciągu kilkunastu lat realizowana była jednocześnie na kilku płaszczyznach. Jedną z głównych i bardziej znanych form działania Studium jest seria wykładów publicznych. Wśród kilkudziesięciu dotychczasowych prelegentów serii znaleźli się między innymi: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzyszto Michalski, Andrzej Olechowski,. Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, Józef Życiński. Oprócz tego Studium realizuję wykłady dla studentów warszawskich uczelni oraz zajmuje się działalnością naukowo-wydawniczą.

Program

15.00 Powitanie

Prof. dr habil. Radosław Zenderowski, kierownik Instytutu Politologii UKSW

15.05 Wykład Prof. dr. Josefa Isensee - konstytucjonalista, filozof prawa, profesor emeritus Uniwersytetu Bonn, autor 13-tomowego podręcznika „Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland“

Studium Generale Europa

16.00 Dyskusja

16.30 Zakończenie

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, UKSW

referenci

 • Prof. dr habil. Dres. h.c. Josef Isensee
  kontakt

  Piotr Womela

  Piotr Womela bild

  koordynator projektów

  Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437