Dyskusja ekspercka

OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY - SKUTKI W NIEMCZECH I W POLSCE

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce organizują w dniu 30 maja 2011r. spotkanie eksperckie na temat otwarcia niemieckiego rynku pracy.

Szczegóły

Możliwe skutki otwarcia rynku pracy w Niemczech i w Polsce:

  1. Masowa migracja Polaków do Niemiec czy przesadzone obawy: jaka skala polskiej migracji zarobkowej do Niemiec?

  2. Jakie dopasowanie polskiej podaży pracy do niemieckiego popytu? Oczekiwania polskich pracowników i niemieckich pracodawców.

  3. Konsekwencje społeczne ruchów migracyjnych: polskie opiekunki do Niemiec, ukraińskie do Polski?

Program:

Powitanie:

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Prowadzenie:

Dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa

Wprowadzenie:

Dr Ralf Brauksiepe, Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Niemiec

Marek Stanisław Bucior, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Uczestnicy:

zaproszeni przedstawiciele rządu, eksperci, parlamentarzyści, dziennikarze


podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska