Wykład

Niemcy 20 lat po zjednoczeniu

Struktury federalne, rozwój wewnętrzno-polityczny, polityka zagraniczna, rola Unii Europejskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Fundacja Konrada Adenauera serdecznie zapraszają na wykład Doktora Honorisa Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prof. dr. Bernharda Vogla "Niemcy 20 lat po zjednoczeniu".

Szczegóły

Prof. dr Bernhard Vogel, niemiecki polityk, działacz społeczny, mający zasługi w procesie pojednania polsko-niemieckiego. W praktyce stosuje zasady katolickiej nauki społecznej, od wielu lat zaangażowany w dialog polsko-niemiecki.

Urodził się w 1932 roku w Getyndze. Studiował nauki polityczne, historię, socjologię i ekonomię w Monachium i Heidelbergu, gdzie później wykładał w Instytucie Nauk Politycznych. Wpływowy polityk CDU, działacz katolicki, który w swej karierze piastował min. funkcję posła do Bundestagu, premiera Nadrenii-Palatynatu, a później premiera Turyngii, dwukrotnie przewodniczył Bundesratowi. Angażuje się od lat w pojednanie polsko-niemieckie, np. pełniąc funkcję przewodniczącego „Dzieła Maksymiliana Kolbe”, organizacji, która niesie pomoc byłym więźniom obozów koncentracyjnych. Udzielał wsparcia ruchowi „Solidarności”, a także od lat 70-tych aktywnie wspomaga środowiska katolickie w Polsce. Był przewodniczącym Komitetu Centralnego Niemieckich Katolików (ZdK). Doktor Honoris Causa Amerykańskiego Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2003), odznaczony m.in. Medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji 600-lecia Odnowienia Akademii i Wielkim Krzyżem Zasług Republiki Federalnej Niemiec. W latach 1989-1995 oraz 2001-2009 Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, a obecnie jej Honorowy Przewodniczący.

Osoby kontaktowe:

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera

ks. prof. Stanisław Fel, Instytut Socjologii KUL

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Collegium Ioannis Pauli II, Al. Racławickie 14, C 608

referenci

 • Prof. dr Bernhard Vogel
  • Doktor Honoris Causa KUL
   • b. Premier
    • Honorowy Przewodniczący Fundacji Konrada Adenaueraks. Rektor prof. dr hab. Stanisław Wilkks. prof. dr hab. Stanisław Fel
     • Dyrektor Instytut Socjologii KUL
      Deutschland 20 Jahre nach der Wiedervereinigung

      partner

      dostarczone przez

      Biuro Fundacji Polska