Konferencja

POLSKA - NIEMCY - EUROPA

60 rocznica powstania RFN

Z okazji 60 rocznicy powstania RFN Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera organizują w dniu 22 maja 2009 w Krakowie polsko-niemiecką konferencję naukową.

Szczegóły

Patronat nad konferencją objął Minister Spraw Zagranicznych RP, Radosław Sikorski oraz Konsul Generalny RFN w Krakowie, dr Thomas Gläser. Partnerem konferencji jest Uniwersytet Alberta Ludwiga we Fryburga.

P R O G R A M

godz 09.00

Otwarcie w imieniu organizatorów

Dr Jarosław Gowin, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, poseł

godz. 09.10

Powitanie

Dr Thomas Gläser, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

Prof. Dr Hans-Jochen Schiewer, Rektor Uniwersytetu Alberta Ludwika we Freiburgu

godz. 09.20

Przemówienia

Wprowadzenie: Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Prof. Dr Rita Süssmuth, Przewodnicząca Bundestagu w latach 1988–1998

Podzielona historia - Wspólna przyszłość w Europie. Niemcy 1949-1989-2009

Prof. Władysław Bartoszewski, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Premiera RP ds. kontaktów z rządem niemieckim

Refleksje świadka półwiecza

Prof. Dr Alfred Grosser, francuski politolog i publicysta, działacz na rzecz współpracy niemiecko-francuskiej

RFN z perspektywy partnerstwa niemiecko-francuskiego

godz. 10.20

Dyskusja

Moderator:

Dr Albrecht Lempp, Dyrektor Zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

godz.11.20

Sesja naukowa I

Dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska/Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu

Powstanie Republiki Federalnej Niemiec – maj 1949

Prof. Dr Bernd Martin, Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu

Powstanie warszawskie 1944 i jego wpływ na powojenne relacje polsko-niemieckie

Prof. Dr Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu /1941-1945/

Dr Heinrich Schwendemann, Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu

Załamanie się niemieckiego frontu wschodniego w latach 1944/45 - ucieczka ludności niemieckiej w 1945 roku z ziem polskich

godz. 12.40 do 13.15

Dyskusja

Moderator: Dr Joanna Lubecka, Wyższa Szkoła Europejska

godz 14.15

Sesja naukowa II

Prof. Dr Jan Rydel, Uniwersytet Jagielloński

Polska zagraniczna polityka historyczna po II wojnie światowej - zarys problemu i próba oceny

Dr Frank Schuster, Uniwersytet Łódzki

Niemcy, Polacy i Żydzi w XX wieku. Wybrane aspekty wzajemnych relacji w trzybiegunowym obszarze napięć

Dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska/Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu

Polski i niemiecki kościół katolicki w szponach konfliktu między RFN a PRL

godz. 15.15

Dyskusja

Moderator: Dr Heinrich Schwendemann

godz. 16.00 do 17.00

Dyskusja panelowa

Relacje polsko-niemieckie w Europie - teraźniejszość i przyszłość

Moderacja: Dr Kazimierz Wóycicki, Uniwersytet Warszawski

Zgłoszenie należy proszę przesłać mailowo na adres: international@wse.krakow.pl

organizacja i kontakt:

Justyna Wożniakowska, WSE

e-mail: jwozniakowska@wse.krakow.pl

Falk Altenberger, FKA

e-mail: Falk.Altenberger@kas.pl

Dalsze informacje o programie i założeniach konferencji można uzyskać na stronie: www.wse.krakow.pl/pl/NiemcyPolskaEuropa.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

referenci

 • m.in.:Prof. Dr Rita Süssmuth
  • b. Przewodnicząca Bundestagu Prof. Władysław Bartoszewski
   • Sekretarz stanuProf. Dr Alfred Grosser
    • francuski politolog i publicystaDr Jarosław Gowin
     • Poseł
      • Rektor WSE

       publikacje

       Profesor Bartoszewski jest autorytetem także w Niemczech: Dokumentacja
       pokaż więcej
       Deutschland - Polen - Europa