Seminarium

Niemcy-Polska-Europa: bezpieczeństwo i e-government

Międzynarodowe i interdyscyplinarne seminarium stawia sobie za cel określenie katalogu najważniejszych problemów badawczych w kontekście nowych technologii i możliwości ich instrumentalnego traktowania, przed którymi stoją dziś państwa europejskie.

Szczegóły

W czasie konferencji w szczególności zostanie położony nacisk na dwie kwestie:

1. W jaki sposób nowe technologie zagrażają państwom demokratycznym (ingerencje rosyjskie w proces wyborczy w Niemczech, USA, Brexit itd.), w jaki sposób zdobycze cywilizacyjne są zagrożeniem dla demokratycznych systemów wyborczych, a przede wszystkim zagrożeniem dla demokracji jako takiej?

2. W jaki sposób tradycyjne formy dokumentacyjne będą się adaptowały do nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej?

Organizatorom zależy także na rozpoznaniu problematyki dokumentu elektronicznego i e-goverment, zwłaszcza na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach spotkania chcemy stworzyc platformę dla wymiany niemiecko-polsko-ukrainjko-rosijskich doświadczeń w tym zakresie.

Organizatorami seminarium są: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, Instytut Historii UMCS, s. 318

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska