Konferencja

Przywództwo Niemiec w Europie – polskie oczekiwania, obawy i potrzeby

Konferencja polsko-niemiecka

Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję pod tytułem "Przywództwo Niemiec w Europie – polskie oczekiwania, obawy i potrzeby".

Szczegóły

Dwie dekady po zakończeniu zimnej wojny Unia Europejska boryka się z kryzysem zadłużenia w strefie euro, przy czym jej dwa podstawowe cele – pogłębienie integracji, jak i poszerzenie geograficzne straciły na aktualności, a jednocześnie poszukuje nowego partnerstwa z Rosją. Stany Zjednoczone są skłonne zrewidować swoje zaangażowanie na kontynencie europejskim. Równocześnie dwa aksjomaty polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec – stosunki transatlantyckie i integracja europejska – słabną.

Z uwagi na znaczenie Republiki Federalnej Niemiec rodzi się pytanie, jaką rolę może ona odgrywać w przywróceniu zainteresowania sojuszników i partnerów, jak i pogłębienia ich współdziałania w obu kręgach zachodniej wspólnoty. Dotąd dla Niemiec interesy narodowe i Europa były tożsame. Ich symbioza ma kluczowe znaczenie dla losów kontynentu. Od tego bowiem, czy Niemcy pozostaną europejskie, zależy zarówno przyszłość Unii Europejskiej, jak i jej globalna rola. Analogicznie – choć w mniejszym stopniu - transatlantycka orientacja Republiki Federalnej waży na spoistości zachodniego sojuszu bezpieczeństwa.

Rola Niemiec we wspomnianych procesach dywergencji w dwóch kręgach zachodniej wspólnoty może przynieść istotne implikacje dla Polski. Republika Federalna Niemiec jest bowiem dla Polski najważniejszym partnerem politycznym i gospodarczym. Innymi słowy, pojawia się nie tylko pytanie, ile Europy potrzebują Niemcy, lecz także i na ile Europa potrzebuje niemieckiego przywództwa, a w szczególności, w jakim zakresie potrzebuje go Polska?

Program

11.00 Otwarcie konferencji

dr Michał Nowosielski, p.o. dyrektora Instytutu Zachodniego, Poznań

dr Christian Schmitz, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera

w Polsce

11.15 – 12.45 panel I

Republika Federalna Niemiec wobec kryzysu finansowego w strefie euro i ryzyka podziału UE

prof. dr hab. Ilona Romiszewska, Instytut Zachodni, Poznań

dr Marta Goetz, Instytut Zachodni, Poznań

Ryszarda Formuszewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa

Dyskusja

Moderacja: prof. dr hab. Tomasz Budnikowski, Instytut Zachodni, Poznań

12.45 Przerwa na lunch

13.45 – 13.15 panel II

Niemiecka polityka bezpieczeństwa w kontekście przemian w zachodnim systemie bezpieczeństwa

prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań

Tomasz F. Krawczyk, Centrum Europejskie, Natolin

Markus Lackamp, Politische Programme und Analysen der CDU Bundesgeschäftsstelle, Berlin

Dyskusja

Moderacja: prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski, Instytut Zachodni, Poznań

15.15 Przerwa na kawę

15.30 – 17.00panel III

Polskie oczekiwania w sprawie przywództwa Niemiec w UE i NATO

prof. dr habil. Bogdan Koszel, Wydział Nauk Politycznych

i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

dr Olaf Osica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa

Dyskusja

Moderacja: Prof. dr hab. Zbigniew Mazur, Instytut Zachodni Poznań

17.00 Zakończenie

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Instytut Zachodni w Poznaniu, ul. Mostowa 27

publikacje

PRZYWÓDZTWO NIEMIEC W EUROPIE – POLSKIE OCZEKIWANIA, OBAWY I POTRZEBY
pokaż więcej