detail - Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Seminarium

27. Szkoła liderów politycznych

Rekrutacja trwa!

Szkoła Liderów Politycznych skierowana jest do liderów życia publicznego na szczeblu centralnym: parlamentarzystów, samorządowców sejmików wojewódzkich i wielkich miast, szefów ogólnopolskich organizacji pozarządowych o agendzie politycznej, twarzy think-tanków, stowarzyszeń i organizacji politycznych. Program rozpoczyna się ponadtygodniową Szkołą Letnią (co roku, najczęściej w czerwcu) – intensywnym doświadczeniem formacyjnym, opierającym się na konfrontacji z liderami innych opcji światopoglądowych, a następnie jest kontynuowany poprzez stale uaktualnianą ofertę dodatkowych szkoleń i seminariów. SLP jest to najstarszy program Fundacji. Od niego – pod nazwą Szkoła Młodych Liderów Społecznych i Politycznych – instytucja SL rozpoczęła swoją działalność. Obecnie SLP liczy 950 Absolwentów.

Szczegóły

http://www.szkola-liderow.pl/ruszyla-rekrutacja-do-27-szkoly-liderow-politycznych/
http://www.szkola-liderow.pl/ruszyla-rekrutacja-do-27-szkoly-liderow-politycznych/

Tegoroczna Szkoła rozpocznie się 6 czerwca i będzie trwała 10 intensywnych dni. Do 11. kwietnia można wysłać swoje zgłoszenie. Organizatorzy oczekują kandydatów ze wszystkich opcji politycznych. podczas seminarium przedstawiciele PiS i Zjednoczonej Prawicy, PO, PSL, .N, SLD, Kukiz’15, Razem, Wiosny i innych stron sceny politycznej będą mieli okazję do intensywnych debat i sporów w atmosferze wzajemnego szacunku. Szkoła składa się z programu treningów, wykładów, prelekcji, warsztatów i dyskusji. Poza ważnymi umiejętnościami Szkoła daje również możliwość poszerzenia wiedzy w dziedzinach, jak gospodarka, ochrona środowiska, kultura i polityka europejska i globalna.

program

REKRUTACJA

ETAP 1

  1. Zapoznaj się zUMOWA O SZKOLENIE_27SLP
  2. Zapoznaj się zREGULAMIN_27SLP
  3. Napisz CV i przygotuj list rekomendacyjny (max 2 rekomendacje)
  4. Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy online
  5. Prześlij CV oraz listy rekomendacyjne (PDF) wyślij na adres zgloszenia@szkola-liderow.pl. Zatytułuj e-mail „ZGŁOSZENIE NA 27 SLP_NAZWISKO i IMIĘ”. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 kwietnia 2019 do godz. 23.59. Wszystkie przesyłane dokumenty zatytułuj według wzoru: NAZWISKO_IMIĘ_CV/REKOMENDACJA

Wszystkie dokładne informacje można doczytać TUTAJ

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437