Wykład

Polska i Niemcy

Po wyjściu z politycznego kryszysu, przed nowymi wyzwaniami w Europie

Wykład i dyskusja organizowana przez Studium Generale Europa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

kontakt w sprawie organizacji wykładu:

dr Sławomir Sowiński, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ip@uksw.edu.pl

tel. 022/839 82 05

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

tel. 022/845 93 33

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Bobulaneum Jezuitów przy ul. Rakowieckij 61 w Warzawie

referenci

  • Prof. Dr Dieter Bingen
    • Dyrektor Deutsches Polen-Insitut w Darmstadt
      Die Beziehungen von Polen und Deutschland