Konferencja

Polsko-niemieckie pojednanie

wczoraj – dziś – jutro

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie „Europa jest prosta”, Katowickie koło Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Katowickie koło Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Stowarzyszeniem „Europa jest prosta” organizuje konferencję „Polsko-niemieckie pojednanie”. Celem konferencji jest przybliżenie historii rozwoju kontaktów na linii Warszawa-Berlin, wzajemnych zależności, aktualnych problemów pojawiających się w relacjach polsko-niemieckich oraz perspektyw na przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach Unii Europejskiej. Nieporozumienia, urazy z czasów wojny oraz napięta sytuacja bieżąca pomiędzy sąsiadami sprawiają, że wciąż konieczne jest inicjowanie przedsięwzięć wzmacniających zainteresowanie wzajemnymi stosunkami, pogłębiających wiedzę o historii, społeczeństwie oraz kontaktach gospodarczych Polski i Niemiec.

Program

Rozwój stosunków na linii Warszawa – Berlin

Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Problematyka budowy „Centrum Przeciwko Wypędzeniom”, roszczeń Powiernictwa Pruskiego i statusu prawnego majątków poniemieckich w Polsce

prof. dr hab. Irena Lipowicz, była Ambasador RP w Austrii, przedstawiciel MSZ ds. Stosunków Polsko-Niemieckich

Wpływ polityki na stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami po 1989 roku

prof. dr hab. Witold Małachowski, Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rola Kościoła Katolickiego w budowaniu relacji polsko–niemieckich

ks. Wolfgang Globisch, Duszpasterstwo Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej

kontakt w sprawie konferecji:

Daria Kosmala (poczta@dariakosmala.pl)

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b

referenci

  • prof. dr hab. Irena Lipowiczprof. dr hab. Witold Małachowskiprof. dr hab. Bogdan Szlachta (moderacja)ks. Wolfgang GlobischRyszard Galla