Konferencja

"DOBRY - ZŁY"

Relacje polsko-niemieckie 70 lat po wybuchu II wojny światowej

Badacze i publicyści zajmujący się problematyką stosunków polsko-niemieckich będą dyskutować na temat relacji obu państw. Dyskusja dotyczyć będzie wzajemnego wizerunku, oraz wpływu wzajemnych stosunków na politykę zagraniczną Polski i Niemiec.

Szczegóły

Część I

16.00 - 17.30 (Moderacja: prof. dr hab. Bogdan Koszel)

I. Historia relacji polsko-niemieckich w XX w. (Wydarzenia przełomowe)

dr Robert Kozyrski (WSSMiKS w Chełmie)

II. Okupacja niemiecka w oczach dziecka szkolnego

ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (KUL)

Dyskusja

Część II

18.00 - 20.00 (Moderacja dr Robert Kozyrski)

III. Trauma obozów koncentracyjnych. O postrzeganiu "winy niemieckiej"

Wojciech Lenarczyk, Państwowe Muzeum na Majdanku

IV. Relacje polsko-niemieckie dzisiaj

Piotr Semka ("Rzeczpospolita")

V. Polacy i Niemcy w Unii Europejskiej. Problemy i wyzwania

prof. dr hab. Bogdan Koszel (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Zachodni)

19.30 - 20.00 Dyskusja, zakończenie obrad, wystąpienia końcowe


podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

KUL, Collegium Jana Pawła II

referenci

 • prof. dr hab. Bogdan Koszel
  • UAM
   • WDiNP dr Robert Kozyrski
    • WSSMiKS w Chełmieks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
     • KULprof. dr hab. Bogdan Koszel
      • UAM
       • Instytut ZachodniPiotr Semka
        • "Rzeczpospolita"

         partner

         dostarczone przez

         Biuro Fundacji Polska