Konferencja

Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy

Fundacja Konrada Adenauera oraz Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL organizują międzynarodową konferencję dotyczącą podstawowych swobód rynku wewnętrznego UE.

Szczegóły

Planowane przedsięwzięcie ma stanowić forum wymiany poglądów dotyczących ewolucji w pojęciu swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz ponownego spojrzenia na zasady wykonywania swobód rynku wewnętrznego, ze szczególnym zaakcentowaniem znaczenia przesłanek ograniczających ich urzeczywistnienie.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum,

Lublin, ul. Spokojna 1, s. CI 204

Program

9.00 – 9.30 – rejestracja gości

9.30 - Powitanie gości oraz uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Panel I

9.45 – 11.30

Przewodniczy: Prof. dr hab. Artur Kuś, Uczelnia Łazarskiego

Pojęcie i znaczenie swobód personalnych rynku wewnętrznego

PhD Decebal Manole BOGDAN , University ”1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia, The migration of people to Europe between the need for political asylum and a high standard of living

Dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE - na przykładzie swobody przepływu pracowników

Dr hab. Piotr Wawrzyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Swoboda przepływu osób a kryzys migracyjny

Dr hab. Pasquale Policastro, prof. Usz., dr h.c. UAB Uniwersytet Szczeciński, , Równość w prawach a obowiązki człowieka i wspólnot na płaszczyźnie migracji.

Luigi Mariano Guzzo, Magna Graecia, Catanzaro, Holy See and EU Economic Policy

Dyskusja

11.30 – 11.45 – Przerwa na kawę

Panel II

11.45 – 12.45

Przewodniczy: dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Status prawny obywatela migrującego w państwie przyjmującym

JUDr. PhD. Tibor Seman, UPJŠ w Koszycach, Słowacja, Charakter praw pobytowych na rynku wewnętrznym

Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im . Prof. Józefa Litwina, Zawarcie małżeństwa – aspekt prawno-porównawczy

Dr Marcin Sokołowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nowe majątkowe prawo małżeńskie UE a sytuacja obywateli polskich

Dr Robert Tobaszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dostęp do służby zdrowia obywateli migrujących w państwie przyjmującym

12.45 – 13.00 – Przerwa na kawę

Panel III

13.00 – 14.00

Przewodniczy: dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Status pracownika migrującego w państwie przyjmującym

Dr hab. Beata Kucia, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Status podatkowo-prawny migrujących obywateli UE

Dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Transfer piłkarzy w świetle prawa UE

Dr Artur Rycak, Uczelnia Łazarskiego, Ochrona pracowników delegowanych według nowej ustawy z 10 czerwca 2016 r.

Dr Michał Skważyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Swoboda świadczenia pracy w UE a klauzula sumienia

Dyskusja

14.00 – 14.15 – Przerwa na kawę

Panel IV

14.15 – 15.15

Przewodniczy: Dr hab. Pasquale Policastro, prof. Usz., dr h.c. UAB, Uniwersytet Szczeciński

Ograniczenia swobód personalnych

Prof. dr Carmen Parra Rodriguez, Universitat Abat Oliba CEU, Hiszpania, Restriction on the free movement of persons within the framework of immigration policy

Dr Ewa Tuora-Schwierskott, Geschäftsführerin und Schatzmeister Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V., Ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej w kontekście migracji obywateli UE

Dr hab. Piotr Steczkowski, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski, „Ograniczenia wolności sumienia i religii w kontekście swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej”

JUDr. JCLic. PhD. Tomáš Majerčák, UPJŠ w Koszycach, Słowacja, Wartości konstytucyjne jako podstawa ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

dr. hab.Viktoriya Serzhanova, prof. UR, mgr Jan Plis, Uniwersytet Rzeszowski, Ochrona dziedzictwa narodowego jako przesłanka ograniczenia swobód rynku wewnętrznego UE

Dyskusja

15.30 – Podsumowanie i zamknięcie obrad

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

KUL, Lublin, ul. Spokojna 1

referenci

 • Dr. Decebal Manole Bogdan
  • University ”1 Decembrie 1918” of Alba Iulia
  • Rumänien
 • Luigi Mariano Guzzo
  • Magna Graecia
  • Catanzaro Italien
 • Dr. Tibor Seman
  • UPJŠ Košice Slowakei
 • Prof. Carmen Parra Rodriguez
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Spanien
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

tematy

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska