Konferencja

Idea Europy a wyzwania współczesności

Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego i w 50 lat po śmierci Konrada Adenauera

Wydział Nauk Społecznych KUL Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera Polsce zapraszają na konferencję.

Szczegóły

W programie konferencji:

Unia Europejska A.D. 2017 - w poszukiwaniu nowego punktu równowagi systemowej

Dr hab. Piotr Tosiek, Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Idea jedności europejskiej a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rola RFN w budowie zrębów jedności europejskiej w latach 1949-1957

Prof. dr hab. Bogdan Koszel, Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Globalne i europejskie wyzwania dla polityki zagranicznej Angeli Merkel

Dr hab. Arkadiusz Stempin, Kierownik Katedry im. Konrada Adenauera w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie

Polityka wschodnia kanclerza Konrada Adenauera

Dr hab. Robert Łoś, prof. UŁ, Kierownik Katedry Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

Niemcy i Polska a polityka wschodnia Unii Europejskiej

Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kryzysy Unii Europejskiej: w kierunku nowego modelu integracji europejskiej?

Prof. dr hab. Janusz Węc, Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Konsekwencje Brexitu dla integracji w ramach Unii Europejskiej

Dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Globalizacja a integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej w XXI wieku

Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Polityka energetyczna Unii Europejskiej: wspólnota czy rozbieżność interesów państw członkowskich?

Dr Mariusz Ruszel, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Unia Europejska jako podmiot międzynarodowy - czy istnieje jeszcze WPZiB (Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa)?

Ambasador Andrzej Jaroszyński, były Ambasador RP w Australii i Norwegii, były Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ

Dyskusja okrągłego stołu:

Unia Europejska – Niemcy – Polska – Ukraina - wyzwania i zagrożenia

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437