Debata publiczna

Polityka wschodnia UE - wyzwania dla Polski i Niemiec

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Celem debat zorganizowanych przez KAS, KUL i stowarzyszenie ERIA w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej jest zainicjowanie dyskusji w sprawach przyszłości głównego instrumentu polityki wschodniej Unii Europejskiej - Partnerstwa Wschodniego.

Szczegóły

Zapoczątkowane 10 lat temu w 2008 r., Partnerstwo Wschodnie stanowi formę współpracy Unii Europejskiej z państwami za jej wschodnią granicą. Od tego czasu sytuacja w Unii Europejskiej, ale i w państwach w Europie Wschodniej, w szczególności na Ukrainie dotkniętej konfliktem z Rosją, uległa zasadniczym przeobrażeniom.

Wydaje się zatem niezbędne dokonanie gruntownej oceny dotychczasowych osiągnięć tej inicjatywy, ale przede wszystkim przemyślenie go na nowo, zasugerowania konkretnych zmian i sformułowania rekomendacji na przyszłość. Wyczerpanie się możliwości formuły Partnerstwa Wschodniego wynika z kilku powodów: częściowego osiągnięcia założonych celów - podpisania umów stowarzyszeniowych z połową państw beneficjentów - Ukrainą, Gruzją i Mołdawią, problemów wewnętrznych Unii Europejskiej, które na plan dalszy odsuwają kwestię współpracy z państwami trzecimi, przyjęcia nowego budżetu UE i propozycji reformy instrumentów wsparcia państw sąsiedzkich oraz dyskusji francusko-niemieckiej o reformach wewnętrznych w UE. Wydaje się, że dla przyszłości Partnerstwa Wschodniego lub innej formy polityki wschodniej UE konieczne jest współdziałanie Polski i Niemiec. Czynnikiem determinującym owo współdziałanie jest stosunek do Rosji. Powyższe obszary tematyczne będą omawiana podczas dwóch paneli:

PANEL I:

Partnerstwo Wschodnie – przyszłość instrumentu polityki wschodniej w perspektywie nowego budżetu i reformy Unii Europejskiej

14.00

Otwarcie debaty:

dr hab. Beata Piskorska, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

14.10-15.00

Dyskusja panelowa.

Paneliści:

Maciej Popowski, Z-ca Dyrektora Dyrektoriatu Generalnego ds. Sąsiedztwa i Negocjacji Rozszerzeniowych w Komisji Europejskiej w Brukseli (DG NEAR), Dialog Obywatelski

Prof. Anatoliy Kruglashov, Dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Dr Ostap Kushnir, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,

Dr Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz, Dyrektorka Programu forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie

Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

15.00-15.30

Dyskusja i pytania z publiczności.

15.30-15.45

Przerwa kawowa

PANEL II:

Niemcy-Polska-Rosja Putina 4.0: (geo)polityka i bezpieczeństwo

15.45-16.45

Dyskusja panelowa.

Moderator:

prof. Tomasz Stępniewski, Kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Paneliści:

Dr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie / Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Dr Jurij Fedoryk, Uniwersytet w Berdiańsku, Ukraina

Dr Vitalij Lebediuk, Dziekan Wydziału Zarządzania Polityczno-Informacyjnego, Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ostróg, Ukraina.

Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Ihor Todorov, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Integracji Euroatlantyckiej, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina

Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

Dr Tomasz Olejarz, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

16.45-17.15

Dyskusja z udziałem publiczności.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lubelskie Centrum Konferencyjne, Lublin, ul. Grottgera 2

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437
Lublin, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska