Konferencja

Społeczne odpowiedzialność gospodarki

Polsko-niemiecka konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski zapraszają na konferencję pod tytułem "Społeczne odpowiedzialność gospodarki", która odbędzie się 15 i 16 października w Lublinie.

Szczegóły

W dwudniowej konferencji Społeczne odpowiedzialność gospodarki wezmą udział badacze z Polski i z Niemiec. Multidyscyplinarny charakter konferencji dopełni udział praktyków z polskich przedsiębiorstw i instytucji państwowych, którzy wezmą udział w panelu dyskusyjnym.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie

15 października (poniedziałek)

Collegium Joannis Pauli II, C-1031

9.30 Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, Prorektor KUL

Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera

Ks. dr hab. Stanislaw Fel, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Sesja I. Gospodarcze, społeczne i etyczne aspekty odpowiedzialności społecznej gospodarki

10.00 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy – perspektywa społecznoetyczna,

Prof. dr Joachim Wiemeyer, Ruhr-Universität Bochum

10.20 Odpowiedzialność elit gospodarczych za dobro wspólne

Doc. dr Eike Bohlken, Filozoficzny Instytut Badawczy w Hanowerze

10.40 Dyskusja

11.40 Solidarność i odpowiedzialność w europejskim kryzysie zadłużenia

Prof. dr Wim Kösters, Ruhr-Universität Bochum i Członek Zarządu Nadreńsko-Westfalskiego Instytutu Badań nad Gospodarką

12.00 Dylematy odpowiedzialności uczestników rynku finansowego w kontekście społecznej odpowiedzialności gospodarki

Prof. Marian Żukowski, Katedra Bankowości KUL

12.20 Społecznie (nie)odpowiedzialne relacje ze społecznościami lokalnymi przy realizacji kontrowersyjnych inwestycji. Przypadek energetyki jądrowej i gazu łupkowego,

Dr Piotr Stankiewicz, UMK Toruń

12.40 Dyskusja

Sesja II. Koncepcja Corparate Social Responsibility w teorii i praktyce

15.00 Przedsiębiorstwo jako obywatel – perspektywa nauk o polityce

Prof. dr hab. Aniela Dylus, Instytut Politologii UKSW

15.20 Zarządzać w przekonaniu, że nie tylko zysk ma znaczenie

Dr Boleslaw Rok, Centrum Etyki Biznesu, Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie

15.40 Dyskusja

16.10 Systemy wartości i ocena CSR na podstawie badań w trzech krajach

Prof. dr hab. Marek Pawlak, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem KUL

16.20 Socjologiczny wkład w debatę o CSR. Podejście jakościowe i ilościowe

Dr Marta Strumińska-Kutra, Akademia L. Koźmińskiego

16.40 Dyskusja

17.30 Dyskusja panelowa

Odpowiedzialność społeczna gospodarki w dobie kryzysu gospodarczego,

Prof. Dr Joachim Wiemeyer, Uniwersytet Bochum,

Dr Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu, Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie,

Dr Adam Niedzielski, Dyrektor Departamentu Kontrolingu ZUS,

Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Moderacja: Andrzej Baryła, dziennikarz TVP

16 października (wtorek)

Collegium Norwidianum KUL, CN-208

Sympozjum młodych naukowców i doktorantów

Społeczna odpowiedzialność gospodarki

9.00 CSR w służbie zysku dla akcjonariuszy, czyli ile społecznej

odpowiedzialności w biznesie, a ile biznesu w społecznej

odpowiedzialności,

Mgr Agnieszka Telusiewicz-Pacak

9.15 Transparentność kampanii marketingu społecznie zaangażowanego

Dr Grzegorz Zasuwa

9.30 Społeczno-ekonomiczne przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,

Mgr Kalina Grzesiuk

9.45 Czy patriotyzm gospodarczy jest odpowiedzialny społecznie?

Mgr Justyna Mrugała

10.00 Dyskusja

11.15 Odpowiedzialność konsumenta w społeczeństwie konsumpcyjnym,

Dr Joanna Mysona Byrska

11.30 Trwała konsumpcja jako element idei zrównoważonego rozwoju

Mgr Ewelina Cur

11.45 Zatrudnienie więźniów przez zakłady pracy jako element społecznej

odpowiedzialności przedsiębiorstw,

Mgr Katarzyna Lenart-Kłoś

12.00 Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście

teorii dyfuzji innowacji,

Mgr inż. Magda Zdun

12.15 Dyskusja

13.00 Zakończenie konferencji

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437