Konferencja

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

Celem tej interdyscyplinarnej konferencji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej.

Szczegóły

Konferencja organizowana jest przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnikę Rzeszowską, Fundację Konrada Adenauera, Fundację Rozwoju KUL oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Program

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

Lublin, 25 listopada 2016r.

KUL, Collegium Jana Pawła II, C. 618

9.30-9.50 OTWARCIE KONFERENCJI

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz, Dziekan Wydziału Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9.50-10.50

Bezpieczeństwo energetyczne - koncepcja działań

Prof. dr hab. Jarosław Gryz, Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej

Rynek energii - problemy teoretyczne

Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz, Kierownik Katedry Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

Priorytety bezpieczeń narodowego w zakresie dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego

Paweł Turowski, Biuo Bezpieczeństwo Narodowego

10.50-11.00 Dyskusja

11.00-11.40

Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski w perspektywie do 2050 r.

Dr hab. inż. Adam Szurlej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza

Rola i perspektywy energetyki jądrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetyczno - klimatycznego UE

Dr hab. Tomasz Młynarski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

11.40-11.50 Dyskusja

11.50-12.10 Przerwa na kawę

12.10-12.50

Problemy i wyzwania bezpieczeństwo energetycznego w XXI wieku

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Niemcy a polityka energetyczna Unii Europejskiej

Dr Mariusz Ruszel, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

12.50-13.00 Dyskusja

13.00-13.45 Przerwa na lunch – sesja posterowa

•Tablica nr 1 - Bezpieczeństwo energetyczne Francji

Paulina Pochwatka, Gabriela Podolec, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

•Tablica nr 2 - Bezpieczeństwo energetyczne Niemiec w XXI wieku

Karolina Murdza, Karolina Filipek, Iwona Filimowska, Maciej Hodór, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

•Tablica nr 3 – Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne państwa

Mgr Mateusz Mazur, KUL

•Tablica nr 4 – Mgr Michał Iwanowski

13.50-14.30

Instrumenty prawne wzmacniania konkurencji na wspólnym rynku energii UE

Dr Michał Domagała, Katedra Nauki Administracji, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Dr Justyna Misiągiewicz, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14.30-14.40 Dyskusja

14.40-15:00 Przerwa na kawę

15:00-15:40

Unia Energetyczna

Dr Justyna Trubalska, Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Bezpieczeństwo energetyczne Szwajcarii w kontekście współpracy z Unią Europejską

Mgr Anna Kucharska, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

15.40-15.50 Dyskusja

15.50-16.00 Zakończenie konferencji

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, KUL, Al. Racławickie 14

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska