Konferencja

Europa dla Młodzieży, Młodzież dla Europy

Konferencja dla młodych ludzi z obszarów wiejskich organizowana przez Forum Młodych Ludowców oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

W konferencji weźmie udział 120 młodych ludowców z całej Polski zrzeszonych w Forum Młodych Ludowców, Związku Młodzieży Wiejskiej, Chrześcijańskiej Demokracji i Związku Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników. W ramach konferencji odbędzie się cykl wykładów dotyczących m.in. integracji europejskiej, europejskich funduszy strukturalnych, planu rozwoju obszarów wiejskich, europejskich programów dla młodzieży, Traktatu Reformującego oraz chrześcijańskiej demokracji w Polsce.

Patronat nad konferencją objął Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów Joseph Daul oraz były premier Waldemar Pawlak.

kontakt w sprawie organizacji:

Dariusz Klimaczak, Prezes Forum Młodych Ludowców

klimczak@fml.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, ul. Kopernika 36/40, II. piętro

Europa für die Jugend, die Jugend für Europa