Seminarium

Europa w walizce.

Polsko-niemiecko-ukraiński dialog dla przyszłości.

Celem projektu jest intensyfikacja dialogu z młodymi ludźmi z Polski, Niemiec i Ukrainy wokół spraw europejskich, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły

Europa i Unia Europejska są ważnymi tematami debaty politycznej na Ukrainie. Często okazuje się jednak, że wyobrażenia o tym, czym właściwie zajmuje się Unia Europejska, nie są do końca jasne. Dlatego Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Fundacją Schumana podjęły inicjatywę zatytułowaną „Europa w walizce”.

Projekt składa się z wielu części, które odbywają się w Polsce i na Ukrainie. Uczesticzy w nim dwudziestu czeterch „młodych ekspertów” pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, którzy w małych grupach prowadzą na Ukrainie spotkania na temat Europy. W czasie tygodniowego pobytu na Ukrainie cztery polsko-niemiecko-ukraińskie zespoły odwiedzają uniwersytety, kluby młodzieżowe i organizacje pozarządowe.

Ostatnią cześcią projektu jest przedstawienie poszczególnych sprawozdań każdej grupy. Te prezentacje odbędą się 7 i 8 czerwca w Warszawie. Po wsytąpieniach uczestników odbędzie się dyskusja z przedstawicielami polityki, nauki i mediów, podczas której debatanci będą rozmawiać na temat obecnego stanu rzeczy i przyszłości Europy.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • m.in. Tadeusz Mazowiecki
  • Marie-Therese Duffy-Haeusler
   • dyrektor przedstawicielstwa KE w Polsce
  • Paweł Kowal
   • poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Łukasz Lipiński
   • Gazeta Wyborcza
  • Nico Lange
   • FKA Ukraia
  • prof. E. Stratenschulte
   • Berlin.
  Europa im Koffer v_1

  partner

  dostarczone przez

  Biuro Fundacji Polska